Folketinget tør ikke røre ved korruption

Samfundssplittende Af frygt for vælgerflugt lader politkerne år efter år forskellige folkekære korruptionslommer stå urørt hen

Philip Bergen,

03/03/2010


Samfundssplittende

Af frygt for vælgerflugt lader politkerne år efter år forskellige folkekære korruptionslommer stå urørt hen. Det er dybt problematisk, dersom det lader samfundet splitte op. Det fjerner limen i samfundet når mange forbryder sig mod loven. Det danner bandelignende mikrogrupperinger der beskytter hinanden mod loven. At eliminere dette burde være første prioritet for alle politkere uanset hvilket parti de tilhører.

Sort arbejde

Tag for eksempel sort arbejde. I de gode år op til 2008 fik jeg indblik i hvor gigantiskt det sorte arbejdsmarked er. Flere uafhængige håndværkere forklarede følgende: En mester der ikke kunne skaffe sort arbejde til sine svende, ville ikke kunne fastholde dem. Og det var ikke småting! Tommelfingerreglen er to sorte kroner for hver hvid! Klart nok er de håndværkere ikke bekymrede over vores skattetryk. De tjener til topskattegrænsen i det hvide og supplerer med 300-400.000 sort. Total skat ~20%. Det kunne jeg også godt tænke mig.

Kontrol skriger Kristian Jensen i skinger tone! Men det har aldrig virket og det ved han godt. Det ser ud som om det virker, men i praksis sikrer det opbakning fra en meget stor vælgerskare; dem der køber og dem der sælger sort arbejde. Den rigtige løsning er at opgive noget skat for at få noget andet. Her er problemet at det er svenskerne der først begyndte at udøve den praksis og dersom de har dyre bajere må de være åndsvage og så kan vi jo ikke bruge deres løsninger. Det svenske ROT-avdraget giver et fradrag i skatten på 50% af arbejdsomkostningerne. Det har i det store og hele elimineret sort arbejde i privatbyggebranchen. Den smule det koster får de tilbage mange gange og så sørger det for at på en sund måde stimulere beskæftigelsen.

Momsfusk

Moms er at andet område hvor der fuskes gevaldigt. Nu er jeg ikke som sådan fortaler for højere skat, men i det her tilfælde vil jeg gøre en undtagelse. Der er nemlig ikke noget man som privatperson kan købe uden at betale moms. Så fjern dog momsen og sæt AMB op med et procenttal der svarer til det beløb staten får ind på moms. En nulløsning som ikke påvirker forbruget eller statens finanser.

Der er flere fordele: En er givetvis at der ikke kan snydes med afgifter der ikke eksisterer. Der er også markante administrative besparelser for både stat og virksomheder. Til sidst er det vigtigt at skatteyderne får et mere retvisende billede af hvor meget de egentlig betaler i skat. Hvis alle Danmarks husstande vidste at de betaler omkring 70% skat og afgifter af husstandsindtægten, tror jeg at modstanden mod skattestigninger havde været større.

Kom nu Kristiansborg, drop pisken og begynd at rent faktisk gøre en forskel!

Kilde: