Folkeskolen skal tilbage til kerneopgaverne

"Eleverne i verdens dyreste folkeskole vil fortsætte med at klare sig dårligt i internationale tests og i et stadigt mere uddannelseskrævende arbej...

Mie Harder,

19/04/2010

"Eleverne i verdens dyreste folkeskole vil fortsætte med at klare sig dårligt i internationale tests og i et stadigt mere uddannelseskrævende arbejdsmarked i fremtiden, hvis ikke skolen får lov til at dygtiggøre sig i den opgave, som den er tildelt. Så må far og mor atter begynde at påtage sig opgaven med at skabe trygge, lykkelige og velopdragne børn, som oplever den glæde og stolthed ved at kunne læse en tekst på egen hånd, at modtage masser af viden og kunne opsøge den selv. Det har vi som nation brug for. Og det er faktisk heller ikke så ringe for eleven!" skriver Henrik Bang-Møller i en kommentar i Berlingske.