Førstehjælp i folkeskolen

Hvorfor har vi ikke førstehjælp i folkeskolen

Pernille Bendixen,

22/03/2010

Hvorfor har vi ikke førstehjælp i folkeskolen. Ikke alene kan det på sigt redde liv, det er også forebyggende i forhold til mobning. I de små klasser kan børnene lære at drage omsorg for hinanden og lære hvornår en kammerat er ked af det, og måske har brug for trøst. Det er lidt sværere at mobbe hinanden, når man lige har hjulpet hinanden. Som børnene bliver ældre, kan førstehjælpen blive mere målrettet imod det at redde liv, og vurdere hvornår man tilkalder hjælp. Som voksne vil man ikke have den samme grad af berøringsangst, når nogen har behov for hjælp. Man ved når man skal reagere og vil gøre det instinktivt. Hvis alle har det samme kendskab til førstehjælp, vil den samlede målrettede hjælp kunne redde menneskeliv.

Kilde: