Fødevaredirektør undsiger kritik af storlandbrug på falsk grundlag

Landbrugets dybe økonomiske morads var emnet i første uge af DR P1's fem uger lange morgentema, men allerede fredag (9

Kjeld Hansen,

16/07/2010

Landbrugets dybe økonomiske morads var emnet i første uge af DR P1's fem uger lange morgentema, men allerede fredag (9.7) gik gassen af ballonen.

I stedet for begavede visioner og en konstruktiv uenighed faldt debatten tilbage til oldgamle betonpåstande om stordriftens lyksaligheder. Hvis bare de agroindustrielle virksomheder får lov at vokse sig endnu større, så vil vi alle blive rige. Det var essensen af de kommentarer, direktør Henrik Zobbe fra Fødevareøkonomisk Institut (FØI) fik affyret.

Zobbe var indkaldt som uafhængig ekspert, men uden større kvababbelser undsagde han en dugfrisk økonomisk analyse, der viser det stik modsatte af hans troserklæring. Analysen, der i juni er offentliggjort i Landøkonomisk Tidsskrift, dokumenterer på grundlag af driftsregnskaber fra fuldtidslandbrug, at virksomhedernes størrelse spiller en afgørende rolle for økonomien. Jo flere ansatte, desto større underskud, lyder den krystalklare konklusion. Analysen er foretaget af professor Søren Kjeldsen-Kragh, og baserer sig på statistisk talmateriale fra FØI.

I DR P1 påstod Zobbe imidlertid, at analysen var uanvendelig, fordi den medregnede hobbylandmænd. De henter jo en stor del af deres indtægt udenfor landbruget.

Enten har Zobbe ikke læst analysen, selvom den er publiceret fra hans eget institut, eller også vil han simpelthen ikke vide af den, fordi den kolliderer med hans verdensbillede. Det fremgår helt tydeligt af Landøkonomisk Tidsskrift, at alle kalkuler er foretaget på fuldtidslandbrug, så der er ikke noget at komme efter.

Nu er det ingen hemmelighed, at Zobbe rent fagligt er mere til letbenet agrarpolitik end til grundvidenskab, men han er altså blevet gjort til direktør for en uafhængig forskningsenhed på Københavns Universitet.

Imidlertid er Zobbes institut økonomisk dybt afhængigt af både Fødevareministeriet og Axelborg. Fødevareøkonomisk Institut har et årsbudget på 66 mio. kr., hvoraf “eksterne midler” udgør 20 mio. kr. Hovedparten skønnes at komme fra Fødevareministeriet. FØI har tidligere – mod betaling - bidraget til de stærkt kritiserede notater om ophør af braklægning og til skønmaleriet af regeringens “Grøn Vækst”-plan.

Fødevareministeriet og landbrugets top har for længst meddelt, at de kun tror på en fremtid med endnu større agroindustrier. Den tro bekender Henrik Zobbe sig også til. Vi andre bliver bare ikke meget klogere af at lytte til denne uhellige treenighed.

Kilde: