FOA's Topløgner igang igen.

Læg mærke til specielt sidste afsnit i den her artikel fra BT

Ikke angivet Ikke angivet,

09/07/2015

Læg mærke til specielt sidste afsnit i den her artikel fra BT.

Her påstår hr. Dennis Kristensen så det kan få Konskvenser for behandlingen af patienter at man fyrer sosu'erne.

Nu ville jeg da gerne have at Regionsformændene og Sygehus Direktørene går offentligt ud og forsikrer os om, at sosu hjælpere og assistenter ikke behandler og udskriver medicin.

For hvis de kan det efter en 2 årig uddannelse eller 3 år, så kan jeg ikke rigtig se hele ideen i vi bruger mellem 6½ år og 10 år på at uddanne læger der iøvrigt skal have en langt højere løn.

Hvis DK mener patienterne kan blive fejlbehandlet uden hans folks tilstedeværelse, må han jo konkludere deres faglige viden er bedre end sygeplejersker og læger. Det får jo kun mig til at undres over den skrigen op om forringelser, hvis der ikke tilføres flere penge til sygehusvæsnet.

DK siger jo behandlingen er bedre med hans folk der, så lad os spare nogle af lønningerne til de overbetalte læger. Hvis en sosu hjælper kan gøre det så lad hende få jobbet til små 350000 kr. årligt så sparer vi rundt regnet en 650 000 kr. på lægen. Så faktisk kan vi have 2 af de mere kvalificerede for en læges pris og stadig spare penge. Og skulle der faktisk være tale om han kun mener de er lige så dygtige som sygeplejerskerne er der stadig penge at spare, hvis nogen ellers tør tage hans ord for gode varer.