FN: Danske asylstramninger er i strid med konvention

 »UNHCR vurderer, at de fremsatte forslag er i strid med kravene fra konventionen fra 1951, da de ikke tager tilstrækkelig hensyn til den specifikk...

_slettet_bruger_15275 Ikke angivet,

11/08/2015

 »UNHCR vurderer, at de fremsatte forslag er i strid med kravene fra konventionen fra 1951, da de ikke tager tilstrækkelig hensyn til den specifikke situation, migranterne befinder sig i, og da de medfører forskelsbehandling i retten til social sikkerhed,« skriver organet i høringssvaret.

Konventionen fra 1951 er også kendt som flytningekonventionen, og den blev vedtaget af FN kort efter Anden Verdenskrig. Den havde til sigte at sikre flytninges universelle rettigheder verden over.

Jamen så er det da også i den grad på tide at få gjort op med konventionen , en passende anledning for denne regering at træde i karakter .

Så kunne man ved samme lejlighed også lige få luget ud i de værste af de udrangerede konventioner der stammer fra en helt anden tid og en helt anden virkelighed, den nordiske pasunion feks.