Flere arbejder i det private - Danmarks Statistik

I fjerde kvartal af 2015 steg beskæftigelsen i sektorgruppen virksomheder og organisationer med 0,8 pct

Niels O,

15/03/2016

I fjerde kvartal af 2015 steg beskæftigelsen i sektorgruppen virksomheder og organisationer med 0,8 pct., svarerende til 14.600 personer, i forhold til kvartalet før. Inden for offentlig forvaltning og service faldt beskæftigelsen i samme periode med 2.300 personer, svarende til et fald på 0,3 pct. Overordnet steg beskæftigelsen i fjerde kvartal 2015 med 0,5 pct., svarende til 12.400 personer, i forhold til kvartalet før. I virksomheder og organisationer steg antallet af præsterede timer med 1,0 pct., mens præsterede timer i offentlig forvaltning og service faldt med 0,2 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving.

Godt at se. Lad os håbe, at der er tale om en trend.

Se også denne artikel om den offentlige beskæftigelse: http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20665