Finansrådets årsmøde: Straarups tale

Formand for Finansrådet

Podia Ikke angivet,

06/12/2010

Formand for Finansrådet. Ordf. Direktør Peter Straarup | Muntlig beretning ved Finansrådets årsmøde | 6. december 2010

Indledning

Velkommen til Finansrådets årsmøde.

En særlig velkomst til vores ressortminister, økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen, de øvrige ministre og folkevalgte, til nationalbankdirektør Nils Bernstein og velkommen til diplomatiet.

Også en velkomst til repræsentanter for ministerier og styrelser, for Nationalbanken og for vores øvrige samarbejdspartnere. Og velkommen til pressen og alle øvrige gæster.

De seneste to år har Finansrådets formand på denne dag fraveget en ellers fast tradition: Nemlig at kigge tilbage på det forgangne år med glæde.

Jeg ser frem til at genindføre traditionen ... Men vi er der ikke helt endnu.