Finanslov bliver slet ikke færdig i år - Politik

Farcen fortsaetter, efteraarsferien har nok taget for meget tid ud af planlaegningen, og man har ikke haft tid til at tilgodese hele flertallets in...

Ikke angivet Ikke angivet,

25/10/2011

Farcen fortsaetter, efteraarsferien har nok taget for meget tid ud af planlaegningen, og man har ikke haft tid til at tilgodese hele flertallets interesser (og her er det blok politik vi taler om)

Haandvaerker tilbudet (som det er 3. generation af den nye regerings floskler, efter at "taelle til 90" og "det har vi aldrig lovet da enhver ved et lofte ikke er et lofte men kun en hensigt") er aabenbart saa kompliceret det tager et par maaneder ekstra.

Eller er det fordi den super arrogante nye generation af S karriere politikkere simpelthen ikke har en plan, og slet ikke en de kan faa lirket igennem selv rod blok?

Er der andre end mig der savner lidt ydmyghed, oprigtighed og selverkendelse blandt vores nye ledere?

Personligt ville jeg hellere vaere uening med mennesker jeg respekterer end at vaere udelukket fra information og meninger fra politikkere der er ekstremt arrogante overfor de mennesker der har givet dem et nyt job.

Fik lige chancen for at se det seneste Mogensen og Christiansen, og fandt desvaerre ogsaa Vestager ufatteligt arrogant overfor de mennesker hun er ansat til at arbejde for, nemlig vaelgerne.

Hvorfor skal hun staa og spille hemmelighedsfuld og selvhojtidelig ved ikke at fortaelle om regeringens politik, i stedet for bare at sige at "vi er ikke sikre eller enige endnu" og derfor er der ingen politik.

Regeringen er blotlagt, de kan kun lave blokpolitik fordi ingen andre vil stemme for en manglende plan der naar den endeligt bliver lavet, kun vil tilgodese et skaer af rodt for at sikre flertal, velkommen til det virkelige liv.

Med Sovndal paa rejser imens baglandet gor opror, og Thorning med EU forpligtigelser i 2012 der skal sikre hendes naeste job, Croydon i en ekstrem magtarrogance samt Vestager i et endnu storre dillema ved at afsky blaa blok selv om de er taettere paa Radikale politisk .......... tror jeg vi er paa vej ind i en for Danmark katastrofal periode hvor vi grundet alle disse personlige kaepheste og behov for karriere, blivet bombet tilbage til kartoffelkure og armod

Personligt kan ikke engang underholdningen mere faa mig til at beholde mine P1 Podcast, fordi vi er i en fase hvor den saakaldte "symbol politik" tager overhaand fra det at ville Danmarks bedste.

Paa trods af det sort paa hvidt kan bevises privat hospitaler er godt for - ikke kun dem der har raad -men ogsaa dem der ikke har raad (hurtigere behandling i det offentlige), vil man afskaffe dem, utvivlsomt af principelle grunde. 

Karriere politikkere vil bruge tid, penge og energi paa at diskutere Grundloven, i en krisetid, men en slet skjult agenda at afskaffe kongehuset, ikke engang Politikken kunne sidde det overhorig.

Der er ingen - ingen - ydmyghed overfor at det er folket man arbejder for, ikke en selv.

Jeg har ingen respekt for chefer, isaer i Banker de seneste aar, der ikke respekterer medarbejdere mere en ens egen pengepung, forstaaet paa den maade at udlaan (gode som daarlige) og dermed medfolgende bonus har vaeret vigtigere end at have en sund virksomhed for medarbejdere.

Lige nu ser vi det samme i Politik, ingen respekt for vaelgerne, personificeret ved SF der bryder alle regler om god skik og egen politik ved at fyre kvinder paa barsel, samtidigt med de ansaetter yderligere spin doktorer til at forklare loftebrud.

TV2 ville selvfolgelig ikke grave alt for dybt, er sikkert stolte af at Villy lignede en idiot i deres interview uden at de rigtigt gik til ham, saa kan de nu paastaa de er kritiske overfor regeringen.

Regeringen er stadig paa fribillet hos medierne, jeg genoptager mine Podcasts naar dette aendrer sig.