Fiflen med moms på byggegrunde er kokurrence forvridende .....

Med lov skal land bygges, står der som bekendt over indgangen til folketingssalen

Ikke angivet Ikke angivet,

14/10/2011

Med lov skal land bygges, står der som bekendt over indgangen til folketingssalen. Med dette in mente kan det undre, at lovgiverne så ikke gør mere for at fremme væksten og ikke bremse den – eller stoppe den helt, som er tæt på at være tilfældet for byggebranchen.

Om ikke længe skal byrådet i Ikast-Brande, stemme om at sænke prisen på de offentlige udstykninger. Forud for dette ligger en trist historie, hvor den nu ”gamle” regering indførte moms på byggegrunde fra årsskiftet. Dette har betydet at salget af byggegrunde er faldet markant, eksempelvis er der kun solgt en byggegrund i Ikast-Brande kommune efter den nye ordning er trådt i kraft – i en storkommune som Kolding er der solgt ni, i begge tilfælde et betragteligt fald i forhold til de foregående år.

Da den nu forrige regering med Kristian Jensen(V) i spidsen - der mente at kunne tjene 450 millioner på momsen - nu ikke længere kan ændre på fortidens synder, og at det nok ikke vil have den nye regerings interesse, står kommunerne nu med den berømte abe.

Momsen har ramt et erhverv der i forvejen er i knæ, og har mærkbar betydning for både udstykkere, håndværkere og underleverandører, der alle må kigge på en tom ordrebog og fyrer folk til følge.

Den påtænkte fortjeneste på 450 millioner forsvinder som dug for solen, når den holdes op mod den manglende vækst og at ordningen bekosteligt, har sendt flere til køen ved arbejdsløshedskasserne.

Venstre og konservative vil helst ikke tale for højt om at momsen på byggegrunde, har været stærk medvirkende årsag til at salget er gået i stå, med en byggebranche der er sendt til tælling til følge.

Ikast-Brande byråd har iværksat en undersøgelse, der skal fastlægge salg og priser i de nærliggende kommuner . Argumentet for at sænke priserne vil uundværlig være, et spørgsmål om udbud og efterspørgsel og at man ønsker at puste gang udviklingen for at få flere tilflyttere. Det er der vidst ingen der kan være uenige i er en god målsætning.

Problemet kommer til at bestå i, at det de facto bliver skatteyderne der kommer til at betale momsen på de offentlige udstykninger og at dette vil være stærkt konkurrence forvridende i forhold til de private udstykkere, der med et, har tabt 25 % værdi på deres grunde. Den difference vil de private udstykkere ikke kunne konkurrere med, og de offentlige udstykninger vil dermed have udkonkurreret de private. Med andre ord vil det betyde at skatteydere og private udstykkere vil blive taget ved næsen i dobbelt forstand. Den gamle lærersætning, der siger at pengene kun kan komme fra to steder; gennem det vi producerer og sælger til udlandet og fra skatteydernes lommer, har endnu engang vist sig at holde vand. Det er ikke rimeligt.

En køretur gennem det midt- og vestjyske område kan være en trist oplevelse. I visse områder står til salg skiltene side om side, og virksomheder der en gang var garanter for vækst og arbejdspladser, er flyttet og bygningerne står nu tomme og forfaldne hen. Vi er i det midt- og vestjyske område, om nogen, helt afhængige af vækst i den private sektor og de langtidsholdbare arbejdspladser sektoren skaber. Derfor er det også nødvendigt at vi tilsikre nogle rammer, der fremmer væksten og udviklingen, og ikke bremser den med konkurrence forvridende lovgivning. Vi bør derfor i samarbejde med de øvrige kommuner i vores område, arbejde målrettet på at få, i bedste fald fjernet, eller om ikke det, så i det mindste få reduceret momsen på byggegrunde til et niveau, der sikrer lige konkurrence på området. Med lov skal land bygges – Hvad venter vi på?

Kilde: