Fantastiske kapitalisme

Markedspladsens ubønhørlige styrke har nu medført, at det tidligere "jet set" rusmiddel kokain, nu er så billigt at hjemløse også er brugere af sto...

Bertel Vagn Christensen,

04/03/2010

Markedspladsens ubønhørlige styrke har nu medført, at det tidligere "jet set" rusmiddel kokain, nu er så billigt at hjemløse også er brugere af stoffet. Desværre er de heller ikke immune overfor stoffets uheldige virkninger så som øget aggression. Det har derfor medført vold blandt hjemløse.