Familiedomstole NU - nedlæg Statsforvaltningerne

Ikke alene har Familiestyrelsen lavet vejledninger til Forældreansvarsloven (FAL) som er i direkte disharmoni til generalklausulen i FAL §4

Ikke angivet Ikke angivet,

20/04/2010

Ikke alene har Familiestyrelsen lavet vejledninger til Forældreansvarsloven (FAL) som er i direkte disharmoni til generalklausulen i FAL §4. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet.
Læs mere her om problematikken:

http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=163651727879

Familiestyrelsen dikterer således direkte at uanset hvem, hvordan og i hvilken sammenhæng der er opstået et spændingsfelt mellem to forældre i relation til barnet, så er det bedst for barnet at få afskåret kontakten til samværsforælderen.
Praksis viser at uanset hvor tosset en bopælsforælder opfører sig - så er det ganske sekundært. Praksis viser tillige at uanset dokumentationen af konfliktskabende adfærd fra bopælsforælderen – ændrer det ikke ved det faktum – at sanktionsmuligheder alene pådrages samværsforælderen.
At skyldsspørgsmålet er uden betydning er endnu en lovdikteret manifestation af at bopælsforælderen kan opføre sig lige som vedkommende lyster konsekvensfrit.

Dette punkt må formentlig anses for at være den væsentligste begrundelse for antallet af sager - en stigning alene det første år på 60%.

Nu tillægger Statsforvaltningerne dokumenterbart indicier, injurier af værste skuffe værdi - faktuelle ting er blevet sekundære.

10.000vis af børn mister hver måned kontakten til den ene forældrepart - da der er blevet frit spil for bopælsforældrer.

Netop derfor er behovet for Familiedomstole derfor blevet mere aktuelt end nogensinde, en dommer kigger trods alt på beviselige ting og ikke indicier som man ustraffet kan slippe afsted med overfor Statsforvaltningerne.

Kig på siderne og STØT OP om disse sager som end ikke Ekstra Bladets journalister TØR pille ved!!

De kommende sager ved Menneskeretsdomstolen og EU-domstolen samt de kommende civile sager mod Statsforvaltninger og sagsbehandlere vil bevise behovet for Familiedomstole. 

Kilde: