Fagforbund i "overbudspolitik" - hævder at Liberal reform koster 64.000 job

FOA angriber LA´s reformudspil på basis af "beregninger" fra Arbejderbevægelsens Erhvervråd; De hævder således, at LA´s reform vil koste 64

Christian Melgaard,

06/09/2011

FOA angriber LA´s reformudspil på basis af "beregninger" fra Arbejderbevægelsens Erhvervråd; De hævder således, at LA´s reform vil koste 64.000 stillinger i den offentlige sektor, og ikke de 40.000 som LA selv har beregnet.

Den kritik kan man vælge at forholde sig til på flere måder:

Man kan vælge at fokusere på det faktum at de 40.000 eller 64.000 stillinger er en mellemregning, mens det samlede resultat af LA´s reformforslag er en nettotilgang af op imod 200.000 nye stillinger.

Man kan også vælge at fokusere på at LA´s tal er beregnet af en uafhængig instans, nemlig DREAM, mens AE næppe kan betegnes som uafhængig. Vurder selv hvad særinteresser hos AE og DREAM kan have betyder for udfaldet af "beregningerne".

Endelig kan man vælge at hæfte sig ved Anders Samuelsens meget rigtige betragtninger fra debatten i Deadline, hvor det netop var AE der sad på den anden side af bordet. Her sagde Anders Samuelsen, at modelberegninger er prognoser på linje med vejrprognoser - de viser en retning og en størrelsesorden, men sjældent/aldrig det faktiske udfald. Ud fra den betragtning er en forskel på 40.000 og 64.000 stillinger vel indenfor en rimelig træfsikkerhed, når vi snakker langsigtet ligevægt.

Og så er der naturligvis også den positive tilgang, at 64.000 færre stillinger i den offentlige sektor er et endnu bedre resultat end det LA drister sig til at forudsige - naturligvis under forudsætning af at det kan ske samtidig med en effektivisering, som sikrer en acceptabelt service- og ydelsesniveau.