Fædre ingen adgang

LEDER: Beslutningen om at holde et forældremøde på Holbergskolen i København kun for mødre er svær at forsvare

Ole Birk Olesen,

04/02/2010

LEDER: Beslutningen om at holde et forældremøde på Holbergskolen i København kun for mødre er svær at forsvare. Skoleleder Søren Ellesøe forklarer den med, at der ellers er familier, som det er svært få til at dukke op, fordi kvinderne ikke må eller ikke vil komme alene på steder, hvor der er fremmede mænd. Men kan de så ikke bare tage deres egne mænd med?

Det fremgår ikke af skolelederens udtalelser, hvor mange kvinder det drejer sig om. Er det måske et par stykker, for hvis skyld man nu udelukker alle fædre fra et møde om mobning i klassen? Og selv hvis det er flere, hvorfor er det så vigtigere at få mødrene med til mødet end fædrene?

Folk, der spotter islamspøgelser alle vegne, ser naturligvis en stor kvindeundertrykkelse i det forhold, at nogle kvinder i henhold til dogmatisk muslimsk tradition ikke bevæger sig ud i verden alene, og de mener, at netop det er sagens egentlige omdrejningspunkt. Der er formentlig en hel del mænd, der - hvis de tænker sig lidt om - ville opfatte det som langt mere undertrykkende, hvis de som deres muslimske kønsfæller blev udstyret med en pligt til at følge deres kone overalt, hvor hun går. Bare tænk på alle de shoppingture.

Men om en sådan vane er undertrykkende for det ene eller det andet køn kan man jo ret beset ikke vide noget om, for det handler helt om situationen i den enkelte familie. Opfatter kvinden det f.eks. som en pestilens, at skulle have fatter med overalt? Eller ser hun det i stedet som et privilegium altid at have en ridder ved sin side, som er parat til at forsvare hendes liv med sit eget? - og som i øvrigt kan bære de tunge indkøbsposer.

Hvad der for nogen kan opfattes som undertrykkende, kan andre opfatte som en befrielse. Men det betyder naturligvis ikke, at de fædre, som gerne vil være aktivt til stede i deres børns liv, skal finde sig i at blive udelukket fra et møde i skolen, blot fordi nogle mødre i klassen ikke vil eller må opholde sig i samme lokale som dem. Imidlertid er det noget, de selv må finde ud af på Holbergskolen. Christiansborg-politikerne kan med fordel blande sig uden om.

Kilde: