Fædre-fri skole-møder og kvindeundertrykkelse...

Debatten om det fædre-fri skolemøde på Holbergskolen, har taget en ny drejning

Ikke angivet Ikke angivet,

05/02/2010

Debatten om det fædre-fri skolemøde på Holbergskolen, har taget en ny drejning. Det viser sig nemlig at det langt fra er et enestående tilfælde at danske folkeskoler med en stor andel af indvandrere (læs: muslimske elever) bliver nødt til at holde møder hvor kun kvinder deltager. Således skriver JP i dag at Blågård skole igennem fem år har holdt såkaldte mødre-møder, da det er den eneste måde at komme i dialog med nogle af mødrene. Man kan selvfølgelig vælge at læse mellem linierne, og så bliver det hurtigt klart at ligestilling ikke er noget man rigtigt bruger.

Som om det ikke er nok, kommer pengene til at indordne sig islam direkte fra integrationsministeriet. Der er nemlig tale om et storstilet integrationsprojekt... Integration af hvem? Virker det ikke som om projektet i større grad handler om at indordne danskerne islamiske leveregler, frem for at lære muslimer at leve efter danske?

Pittelkow skrev i går i JP, at "Dermed accepterer man den kønsadskillelse, som er et centralt principinden for radikal islam. Man gør det utvivlsomt i den bedste mening ogi troen på, at det gavner integrationen." I øvrigt en glimrende kommentar, om end han glemmer en vigtig pointe: Hvis ikke der diskrimineres mod mændene, får de frit lejde til at diskriminere kvinderne. I så fald bliver de isoleret fra deres børns skolegang, og kan ikke støtte op om deres børn. I praksis betyder det således at man ved ikke at kønsopdele skolemøderne går endnu mere ind på visse muslimske mænds kvindeundertrykkende livsstil: Kvinderne vil ikke have en chance, der vil forblive spærret inde i deres hjem, som et kulturelt fængsel.

At kvinderne er i disse familier underlagt manden, hvilket dog ikke burde komme som en overraskelse. Det er ganske i overensstemmelse med den islamiske tro, der beskriver kvinden som en pløjemark som manden kan så sin sæd i når han vil. Nægter hun ham sex (når han vil), er det hans gudsgivne ret at slå hende. I dette middelalderlige kvindesyn er kvinden ikke stort andet en et overordnet husdyr eller en overordnet slave.

Løsningen?

Det er forståeligt at skolerne diskriminerer mændene, fordi det er den eneste måde at give kvinderne bare minimal magt. Skolerne skal forholde sig til en reel virkelighed, og virkeligheden er at det enten er må holde mændene væk, eller at mændene holder kvinderne væk. Så lad være at bruge skolerne som skydeskive: Har vi (samfundet) givet dem andre midler? Nej. Men skolerne ved jo hvilke familier det drejer sig om. De ved hvilke kvinder der forbydes at dukke op hvis andre mænd er til stede. Er det så ikke en ide at slå ned på disse familier, i stedet for at diskriminere bredt? Ingen tvivl om at det vil tage et uendeligt antal generationer at rokke ved kønsrollerne, så skal vores samfund virkeligt bruge ressourcer på det? Hvad om man stiller et direkte krav: Hvis man mener at man skal bo i Danmark, så er det ikke acceptabelt at fastholde den slags kulturelle mønstre. Er man ikke interesseret i at samarbejde, så bør vi som land smække pengekassen i (såfremt der er tale om bistandsklienter), og hjælpe pågældende til at komme retur til at land hvor deres levevis ikke skaber konflikter med den herskende kultur. Vi skal ikke være modstandere af indvandring i Danmark generelt, men vi skal ikke være blåøjede og tillade folk der vil gøre alt for at modarbejde vores kultur og værdier. Mange indvandrere kommer til landet fordi de netop gerne vil have vores frihed og værdier. Men også de lider under de islamiske mørkemænd, der vil gøre alt for at presse dem til at leve fastlåst i et kulturelt mønster de dybest set ikke ønsker.

Men indtil vi giver os selv muligheden for at sætte reelle grænser i vores eget land, gør skolerne da det helt rigtige: Sæt magten bag kvinderne, og underminér via denne vej de muslimske mænds hjemme-diktatur.

Kilde: