Eva Selsing: Dum hele dagen

Den danske folkeskole er en dundrende fiasko

1984grader NEJ TAK,

11/11/2012

Den danske folkeskole er en dundrende fiasko. Viden og kundskab er erstattet med »leg og læring« med stadig ringere elevkvalifikationer til følge. Elendige PISA-resultater, bekymrende paratvidenniveau og en alt for høj grad af analfabetisme ved det 9. skoleår, for blot at nævne et par af de tydeligste dårligdomme. Og nu vil undervisningsministeren udvide miseren til at vare hele dagen. Så de unge kan modtage deres u-dannelse i flere timer. Og »lege« sig til dumhed - kyndigt assisteret af en såkaldt »lærer«, der dog tilsyneladende glimrer ved ikke at »lære« de unge særlig meget.

Faldet fra kundskabens tinder begyndte i 1958 og eskalerede med reformpædagogikken. En doktrin, der var en del af den ideologiske kamp mod den borgerlige orden. Den gamle verdens orden, hvor man skelnede mellem sandt og falsk, mellem objektivt og relativt, mellem godt og ondt.