EUs udemokratiske oprindelse og udvikling.

I "The Tainted Source"

Isabella Balkert,

11/03/2010

I "The Tainted Source". The undemocratic origins of the European idea. Peger John Laughland på, at det forenede Europa man i dag ønsker at lancere som EU, har alt for mange bekymrende paralleller til det Europa Tyskerne drømte om at manifestere i Das Reich!! Og hvis man har læst de gamle sætninger, og sat sig ind i de gamle ideologier fremført af Hitler, Goebbels, Ribbenstrop, Mussolini og andre fremtrædende Nazister, er det nemt at genkende mange af de ideologier Nazismen og Fascismen baserede sig på, i de hensigtserklæringer EU-Fundamentalisterne lancerer.

Endog i deres oprindelige ordlyd, som hensigtserklæringer, der støtter vigtigheden af Unionsdannelsen og indførelse af Euroen i dag.

Pressen og den EU positive del af det danske folketing, er som under anden verdenskrig, helt ukritiske over for at man benytter sig af de samme strategier til at stramme op om arbejdsløsheden og rodløsheden på. (Scavenius).

Nazisterne troede på, lige som EU-Fundamentalisterne nu gør det. At udvikling mod større sammenslutninger var økonomisk uundgåelige. Det Nazistiske udenrigsministerium gav således følgende udtalelse til pressen: " Den bestående division af Europa i små eller meget små nationale økonomier og systemer, er forældede."

Goebbels brugte endog den metafor, at nedlægge grænser, fordi han opfattede nedlægningen af indre grænser som et centralt koncept i den Europæiske ideologi. Ved at nedlægge grænser, som vi nu gør i EU, betyder at vi bliver medlemmer af et stort rige, på basis af et gammelt Nazistisk koncept, der nu kalder sig EU som allerede har påbegyndt reorganiseringen af Europa, på et udemokratisk grundlag.

Ved at fjerne de grænser der separerer det ene europæiske folk fra det andet, vil det være nemmere at etablere en Union, fordi man tror på at nationerne ikke behøver at opfatte sig selv som selvstændige nationer for at eksistere. På baggrund af denne ideologi, fratager man folk, det politiske aspekt der ligger i at man tager ansvar for sine egne affærer og regerer over sit eget land. Nazi Tysklands Unionsdannelse, som Das Reich, var derfor forløberen for det vi i dag, rent ideologisk godtager som EU.

Goebbels spåede: "Om 50 år, vil folk ikke længere tænke i " individuelle lande", og han fortsatte: "Jeg er overbevist om, at folk i fremtiden, vil smile over de disputter vi havde i 40erne og 50erne." Sjove fraseringer der leder tanken hen på mange indlæg af EU-Fundamentalistisk observans i denne kolonne.

Historisk startede den Nazistisk Økonomiske planlægning for det Nye Europas økonomiske samordning 22. juni 1940. Göring gav ordre til det projekt, der senere udmundede i et manifest om den storstilede økonomiske unionsdannelse af Europa, eller helt nøjagtigt, Den Centrale Europæiske Økonomiske Union, fremlagt af Reich Chancellery den 9ende juli, 1940.

Werner Daits, leder af Tysklands Centrale Undersøgelses institut for National økonomisk aktivitet og interaktion. Brugte det meste af sin tid, under krigen, på at formulere det Nazistisk ideologiske Grossraumwirtschaft, eller "Stor område økonomi" - Idet han, som alle andre Nazister, anså udviklingen af et økonomisk og politisk integreret Europa som en del af en historisk anti-liberal proces, og derfor ønskværdig og styrkende for den Nazistiske ide.

Med andre ord, man forsøgte gennem en ny ideologi, at lægge nation-staten for had, og pege på en Stor-europæisk, økonomisk, Union som attråværdig. Ikke mindst fordi Nazisterne typisk troede på at udvikling mod større enheder var økonomisk uundgåeligt. I Danmark har både Margrethe Vestager og Poul Nyrup, enslydende hånet os for det danske flag og Søren solsort i kolonihaven, og påpeget at det er helt andre boller der skal på suppen i EU.

Den tidligere leder af The British Union of Fascists, Sir Oswald Mosley, kunne ikke give slip på sine Fascistiske ideer, og lagde utrolig meget energi i arbejdet for Europæisk Integration efter krigen, for at redde den nazistisk/fascistiske ideologi i et nyt koncept, man kunne tilbyde det Europæiske folk.

I 1953, skabte han magasinet "The European, og i 1958 udgav han bogen " Europe: Faith and Plan - A Way out of the Coming Crises and an Introduction to Thinking as a European: Nazisterne og post Nazisterne, følte sig overbevist om, at den teknologiske udvikling, gjorde at individuel økonomi, var arkaisk i en moderne verden, hvor man havde international transport, og elektronisk kommunikation, idet man mente at moderne teknologi har brug for stor plads og enorme ressourcer for at være virkelig effektiv - Uden i øvrigt at bekymre sig om at forklare, hvad alt denne effektivitet skulle afstedkomme, og hvem den ville være til gavn for.

Men over alt andet, hadede fascisterne ideen om små nationer og individualister, som dannede deres egne meninger og tog deres egne beslutninger Camillo Pellizi, redaktør af magasinet Civiltà Fascista. Skrev i en artikel med overskriften "Idéen om Europa", at man ikke kan skabe Europa, med nationerne eller imod nationerne. AT man derfor måtte skabe Europa fra de forskellige nationer, mens man nedtonede nationale særenheder så meget som nødvendigt. Altså Harmonisering.

Vidkun Quisling, den Norske kollaboratør, argumenterede for at Europa kun ville være fredeligt og stærkt som Union, lige som Hitler i 1943 insisterede på at det sammensurium af små nationer, som han omtalte som "Kleinstaatengerümpel", måtte kvæles, idet det var Hitlers egentlige mål at omskabe Europa til en Union, og nedlægge de individuelle stater

"Waffen SS, kæmper for Europa", stod der på banneret, på den udstilling Fransk Waffen SS, organiserede i Paris i januar 1944. Så det var reelt det de selv troede på.

EU fundamentalisterne kæmper også for Europa eller for EU, men det der virkelig undrer mig er at de lukker øjnene for og nedtoner alle de økonomiske skandaler der trives i EU, og det faktum at EU ikke på noget tidspunkt har demonstreret at vi i EU har oplevet en udvikling i EU og Danmark, som vi kan være stolte af.

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1356493/posts

http://kortlink.dk/7hkr

Og her er videoer der viser folks utilfredshed med det de opfatter som EU Fascisme.

http://kortlink.dk/7hks

Kilde: