EUs skamløse korruption !

Det har længe stået klart, at EUs omgang med betroede skatteyderpenge har været mere end tvivlsom

_slettet_bruger_5280 Ikke angivet,

27/01/2011

Det har længe stået klart, at EUs omgang med betroede skatteyderpenge har været mere end tvivlsom. Nu udtræder et hollandsk medlem, Maarten Engwirda,  efter 15 års tjeneste af  EUs revisionsdomstol - og kommer med sønderlemmende kritik af EUs finansførelse: Kritik blev udvandet eller forbudt. Revisionsretten har fiflet med regnskaberne i mange år. EUs tidligere Kommissær for bekæmpelse af  bedrageri, Siim Kallas, der er  tidligere mangeårigt medlem af det sovjetiske kommunistparti, lagde voldsomt pres på revisionsretten for at få den til at se gennem fingre med uregelmæssighederne!
Og selve domstolen giver ham ret: 90% af  EUs betalte udgifter over budgettet er behæftede med fejl og udgifter, der ikke er redegjort for - således ulovlig tildeling af kontrakter til et beløb af 4 mia. euro.

Den tidligere regnskabschef for EU-Kommissionen, Marta Andreasen, blev fyret for ikke at ville godkende regnskaber med poster, der ikke blev redegjort for! Hun giver  Engwirda ret og siger “EU taler om redelighed, men det er synonymt med finansiel korruption og spild. Som politisk enhed stinker EU til himlen.”. Hun bevidnede, hvordan revisorerne fik vredet armen om for at få dem til at tie. Hun er i dag MEP for UKIP og medlem af Palamentets budgetkontroludvalg.

Counter Balance, en gruppe NGOer , har undersøgt € 1,1 (£ 932m), der er givet i årlig støtte fra den skatteyder-finansierede Europæiske Investeringsbank til Afrika og Caribien. Den hævder, at pengene forsvandt i de afrikanske banker, et luxembourgsk skattely og en nigeriansk bank, hvis administrerende direktør var under efterforskning for bedrageri. EUs skatteydere hefter for pengene.

EU smider 66 mio. euro om året ud på milieu-NGOer, hvis opgave så er at lobbye EU med “folkets stemme” – for at bekræfte eurokraterne i nødvendigheden af at fremme helt unødvendig klimaændringsbekæmpelse (CO2) med enorme stigninger i vore energipriser til følge.

EMA - EUs “Sundhedsstyrelse” er spækket med “patientrepræsentanter”, der simpelthen er medicinalfirmaernes betalte folk - således at de (f.eks. for svineinfluenzavaccinationerne) snarere varetager medicinalfirmaernes end patienternes interesser.
Man kan undre sig over, at “vore” såkaldte “politikere” ikke protesterer. Grunden bliver måske tydeligere af det forhold, at gårdejer-folketingsmedlemmerne i partiet Venstre er dem, der modtager de største landbrugsstøttebeløb. Eurokraterne har netop bevilget sig selv en lønstigning på 3.7 % v.hj.a eurokraterne ved EU Domstolen – mens de driver mange europæere ud i armod gennem deres strenge sparekrav.

At EU-Kommissionen har mange tidligere kommunister som kommissærer, kan ikke undre, idet EU-kommissionens præsident, Barroso, er en gammel maoistisk terrorist! Den tidligere russiske dissident, Vladimir Bukovsky, fik som vidne for Boris Jeltsyn stor indsigt i hemmelige sovjetdokumenter. Han siger, at EU  i mange henseender er USSR om igen - deraf betegnelsen EUSSR! Heller ikke mærkeligt, idet EUs ophav bl.a. var den kommunistiske milieuklub, Rockefellers Club of Rome, hvor Barrosos forgænger, Jacques Delors, er æresmedlem - ligesom han er medlem af ærkekommunisten og milieu-afguderiets ophavsmand, Mikhail Gorbatjovs, World Political Forum.

Kilde: