Europas demokrati er i fare – Ekstremisme.

Og - hvordan kunne en løsningsmodel se ud? Hvad er din mening? Pga

Ursula Overgaard,

06/02/2013

Og - hvordan kunne en løsningsmodel se ud? Hvad er din mening?

Pga. dybt splittede samfund, folkenes tiltagende forarmelse, politisk afmagt og en tilsidesættelse af nationale demokratier, ser vi i dag højre radikale kræfter og en ekstremisme, der er på vej til at udvikle sig mere og mere voldeligt. Dette udgør en af de største trusler mod sikkerheden for EU's borgere.

Hvad er årsagen til ekstremismen, der nu breder sig over Europa?

EU var oprindelig tænkt som et projekt for økonomisk og politisk samarbejde mellem de europæiske lande, som skulle sikre fred, demokrati, vækst og velstand for Europas folk.

Men vi oplever, at såkaldte ansva­rlige politiker og embedsmænd træffer beslutninger, der er til ulykke for mange mennes­ker, endogså for et helt folk, og som vidner om et afsindigt mønster af magtbegær, korruption, svindel, stupiditet, dumhed, mangel på moral og anstændighed.

Den politiske elites uansvarlig politik blev årsag til de syd– og udkantseuropæiske gældsproblemer. Politikere har – som bekendt - tilladt banker og ejendomsspekulanter en alt for stor gældsstiftelse og græske regeringers tilsløring af landets dybe gab mellem indtægter og forbrug er veldokumenteret.

Dette medfører en vedvarende krise, høj arbejdsløshed - ikke mindst for de unges vedkommende - og lavvækst samt massive tab af velstand og velfærd. Navnlig blev de sydeuropæiske lande hårdt ramt. Mange mennesker har mistet arbejde og ejendom, og krisen fik antallet af selvmord i flere europæiske lande til at stige voldsomt.

EU-politikeres og især Tysklands sparepolitik resulterer i mangel på vækst. Har de gældsramte lande ingen vækst, så har de heller intet overskud til at betale gælden tilbage. Det er den negative spiral, og det er opskriften på mange års vedvarende forarmelse for almindelige mennesker (undtagen magtens stenrige elite) – og ikke alene i Sydeuropa..... - I stedet for at skabe fælles vækst, velstand og fred, er EU elitens politik blevet et symbol for underminering af velfærdsstater og forarmelse for Europas almindelige befolkning.

Ved den diktatoriske EU–elites stigende magtcentralisering får nationale regeringer - mere eller mindre - dikteret deres økonomiske politik fra Bruxelles og Bonn.

Når den økonomiske politik i EU i den grad rammer brede befolkningsgrupper, skaber det ikke bare økonomiske og politiske spændinger i EU, men er også årsag til en tilsidesættelse af det nationale demokrati. - Oprør og kampe breder sig, alt imens EU–toppen og Tyskland svarer igen med stigende magtcentralisering i EU.

Hermed blev grundstenen lagt til oprør, demonstrationer, ekstremisme, og en lang sej kamp mellem den selvrådende EU-apparat og folkenes krav om indflydelse på den førte politik.

Hvordan kunne en løsning se ud? - Hvad skal EU-landene med et projekt og en politik, som ikke skaber vækst, beskæftigelse og velstand, men producerer det modsatte?

PS: EU-Rådspræsident Herman Van Rompuy advarer imod en »demokratisering« af EU – EPN - se 06.12.12 -

EU-Kommissionens formand, kammerat José Manuel Barrosos politiske aktivitet begyndte i 1970erne hvor han var en af ​​lederne af den underjordiske maoistiske PCTP / MRPP - Portuguese Workers' Communist Party/Reorganized Movement of the Party of the Proletariat - (Kilde: José Manuel Barroso, Wikipedia, the free encyclopedia)

Kilde: