Euroen er antisolidarisk - Morten Messerschmidt

Men euroen er ikke bare usolidarisk

Jeppe Toft,

30/11/2011

Men euroen er ikke bare usolidarisk. Den er antisolidarisk. På grund af den fælles valuta må selv bundsolide økonomier som Holland og Finland, der i årtier har gjort en dyd ud af økonomisk ansvarlighed, i dag se deres obligationsrenter stige. Ikke på grund af landenes egne politiske strategier, men på grund af valutafællesskabet med Sydeuropa. Græsk økonomi kommer ikke på fode, så længe landet er i eurosamarbejdet, og tilsvarende gælder det, at de sunde økonomier trækkes ned, så længe dette usunde valutafællesskab fortsætter.