EU-tobaksdirektiv vil kvæle E-cigaretten og give monopol til Nicorette

Hvorfor bøjer EU-kommissionen sig for medicinalindustrien?  - EU-kommissionens nyligt offentliggjorte tobaksprodukt-direktiv (TPD) er endnu et ekse...

Klaus K,

26/12/2012

Hvorfor bøjer EU-kommissionen sig for medicinalindustrien?  - EU-kommissionens nyligt offentliggjorte tobaksprodukt-direktiv (TPD) er endnu et eksempel på tidens totalitære sundhedsformynderi:

Det giver sig ud for at være godt for europæernes sundhed, men i realiteten er det en camoufleret gave til det globale medicinalkartel, som ønsker at presse flere af Europas 150 millioner rygere til at indtage deres produkter.

Direktivet - hvis hovedpunkter kan ses her - blev ledsaget af de sædvanlige store & truende ord om dødsfaren ved tobakken og nødvendigheden af at besværliggøre de kommende generationers brug af tobaksplanten. Direktivet hævdedes endda af EU-sundhedskommissær Tonio Borg at have positiv indflydelse på den økonomiske vækst.

Sandheden er imidlertid, at kun medicinalkartellet vil have glæde af direktivet. Det vil skabe et nyt, økonomisk dræbende medicinalmonopol og medvirke til at fastholde andre brancher i recession.

Endvidere vil direktivet have en depressiv og sygeliggørende effekt på millioner af rygere, hvilket ikke just vil give økonomisk vækst. Virkningen af tobaksdirektivet ser sådan ud:

- Det vil marginalisere & udstøde millioner af rygere og gøre det sværere at stoppe rygning for dem, der ønsker det

- Det vil ødelægge en blomstrende innovativ vækstbranche: E-cigaret branchen

- Det vil forbyde tobaksindustrien at sælge et ufarligt alternativ til cigaretter - svensk snus

- Det vil give medicinalindustrien monopol på nikotin- og rygestop produkter

Med direktivet har kommissionen samtidig valgt at ignorere EU-borgernes ønsker. Borgerne ønsker nemlig stop for mere politisk indblanding på tobaksområdet, viste en EU-høring i 2010. Men EU-kommissionen har ensidigt bøjet sig for den egentlige bagmand i anti-tobakskrigen: Det globale medicinalkartel.

Hvis direktivets forslag vedtages af politikere i Europa, betyder det i realiteten skabelsen af et nikotin-monopol i EU for medicinalgiganterne Pfizer, Glaxo, Novartis og Johnson & Johnson, som sælger Nicorette og beslægtede rygestopprodukter.

Direktivet vil tvinge små E-cigaretselskaber ud af markedet. Den ufarlige damp-cigaret er blevet en succes i en tid med rygeforbud - mange rygere bruger den nu med nikotin som alternativ til rygning, eller som rygestop-metode. Derfor har den presset medicinalgiganternes Nicorette-salg.

Det vil direktivet imidlertid sætte en stopper for. Kommissionen vil ikke direkte forbyde salg af E-cigaretter, men i stedet besværliggøre brugen af dem ved kun at tillade salg med en minimal mængde nikotin. Og samtidig vil man forbyde nikotin-handel over internettet.

Svenskerne rasende over fortsat EU-forbud mod snus

Endvidere vil kommissionen opretholde det 20 år gamle, besynderlige forbud mod handel med snus (røgfri tobak) i EU-landene - bortset fra Sverige, som betingede sig ret til snus-handel ved deres EU-indtræden i 1995. Så heller ikke herfra får medicinalbranchens rygestop-produkter nogen konkurrence.

Direktivet vil også forbyde smagsstoffer i tobak, hvilket har sendt svenskerne på krigsstien, da der er smagsstoffer i mange snus-produkter. Svenskerne er samtidig rasende over, at de stadig ikke må sælge snus i EU - den svenske handelsminister har truet kommissionen med ”fullscale war” pga dette.

Endvidere vil forslaget om udfasning af smagsstoffer i tobak ramme mentol-cigaretter. Begrundelsen? Jo - kommissionen mener, at ”tobak skal smage af tobak”. Man underkender dermed EU-forbrugernes ret til selv at bestemme, hvad deres varer skal smage af.

Herudover indeholder direktivet en række paradeforslag. Man vil fx. erstatte indholdsfortegnelsen på cigaretpakkerne med større og grimmere propaganda-agtige skræmmebilleder - også dette Orwell’ske forslag støttes af medicinalkartellet.

Direktiv ignorerer EU-borgerne, som ønsker stop for anti-tobakspolitik 

Til gengæld ignorerer direktivet EU-borgernes ønsker 100%. Mere end 85.000 borgere, foreninger, stater og industrier gav deres mening om direktivets forslag til kende ved den skriftlige EU-høring i 2010 - Resultatet var et overvældende nej tak til flere tobaks-regler & forbud, og et stort 84% ja tak til lovliggørelse af snus i EU.

Indføres direktivet som der er, betyder det altså, at EU’s 150 mill rygere nægtes adgang til to af de mest effektive rygestop-metoder: E-cigaretter og snus (bortset fra svenskerne). I stedet overlades nye ex-rygere til udelukkende at benytte medicinalkartellets produkter.

Dette indebærer ikke blot færre forbrugervalg. Medicinal-monopolet kan også få helbredsskadelige effekter, da visse medicinalprodukter har vist sig særdeles skadelige - bl.a. Pfizers rygestoppille Champix, der er anklaget for at forårsage hjerteanfald, depression og selvmord. Der er hundredevis af sagsanlæg på vej i USA, og i mange lande, inklusive Danmark, har der været dødsfald.

Hvorfor ligger EU-kommissionen under for medicinalindustrien?  

Det er vanskeligt at forstå, at det skulle være EU-kommissionens opgave at skabe flere monopoler i EU - specielt i et marked som tobak, der allerede er kraftigt reguleret. Det er endnu vanskeligere at forstå, hvorfor kommissionen slavisk ligger under for medicinalbranchen.

Direktivet følger næsten ordret forslagene fra medicinalkartellet og deres mange sponsorerede læge- og sundhedsorganisationer [1 - 2 - 3], som alle anbefaler forbud mod de ufarlige E-cigaretter og den svenske snus. På den modsatte side står EU-borgerne og samtlige andre industrier & handelsorganisationer i EU, som i høringsvarene gav udtryk for den holdning, at der allerede er nok tobaksregulering i EU.

Hvorfor vil EU-kommissionen indføre medicinalkartellets foretrukne politik? Måske skyldes det medicinalgiganternes enorme pengeregn ud over de eksperter, sundhedsgrupper & lægeforeninger, der er villige til at anbefale forbud mod ufarlige produkter, som konkurrerer med medicinalkartellets?

Læs fx denne artikel:  Læger & eksperter kræver E-cigaret forbud: Fik million-gaver af Pfizer & Glaxo 

Den mest absurde anbefaling kommer dog fra EU-sundhedskommisær Tonio Borg, der hævder at tobaksdirektivet må indføres for at øge rigdom og økonomisk vækst i EU, som han sagde på pressemødet i Bruxelles:

Governments and society will benefit from a healthier population. I cannot stress enough that while health is a value in its own right, it is also indispensable for productivity and prosperity and thereby a key factor for economic growth. 

Man skal være mere end ualmindelig blank på økonomi-området for at tro, at monopol-skabelse og forbud fører til økonomisk vækst. Hvis det var tilfældet, ville Sovjetunionen stadig eksistere som en blomstrende økonomi. Borgernes frihed og den frie handel er alfa & omega for økonomisk vækst.

Der er heller ingen grund til at tro, at ”en sundere befolkning”, ment som færre rygere, vil forbedre økonomien. Tvætimod viser studie efter studie, at færre rygere vil forværre økonomien og nødvendiggøre højere skatter.

Så mindre frihed og højere skatter - det er, hvad Europas borgere kan se frem til, hvis de nationale politikere tager EU-kommissionens besynderlige tobaksdirektiv for gode varer.

Læger & eksperter kræver E-cigaret forbud: Fik million-gaver af Pfizer & Glaxo