EU støtte, kan lande overleve uden det?

Lande der blevet hjulpet igang af EU tilskud er i fremgang, især polen, og Ireland har nydt godt af denne støtte, men vil de lande kunne fungere se...

Ikke angivet Ikke angivet,

17/11/2010

Lande der blevet hjulpet igang af EU tilskud er i fremgang, især polen, og Ireland har nydt godt af denne støtte, men vil de lande kunne fungere selv hvis vi fjernede støtten?

""

Danske virksomheder registreret i Polen kan ansøge om EU-støtte direkte. Det kræver således, at din virksomhed har et polsk CVR-nummer (NIP). Større investeringer vil hovedsageligt blive finansieret gennem programmet Innovative Economy OP, mens mindre investorer som udgangspunkt bør søge støtte fra Regional Operational Programmes. Derudover er programmet Infrastructure and Environment OP møntet på at yde støtte til store virksomheder på miljø-området.

Danske virksomheder, som ikke er registreret i Polen, kan imidlertid være leverandører af produkter og serviceydelser til polske modtagere af EU-støtte (især lokale myndigheder). I de tilfælde, hvor kunden er en offentlig / regional myndighed, træder reglerne om offentlige udbud i kraft. Oplysninger vedrørende alle offentlige udbud i Polen kan findes på hjemmesiden www.uzp.gov.pl/en (Det polske direktorat for offentlige udbud). Desuden er en vejledende liste over nøgleprojekter og store projekter vedhæftet de ovennævnte EU-programmer."

"Den irske økonomi var inde i en meget positiv periode fra midten af 1990’erne. Væksten blev i starten båret af omfattende udenlandske investeringer, særligt fra USA, og blev senere efterfulgt af en fornyet vækstperiode fra 2005-07, denne gang båret af et kraftigt byggeboom. Væksten lå i en årrække på mellem 5-7 pct., og BNP pr. indbygger nåede i 1997 for første gang op på 100 pct. af EU-gennemsnittet. I 2008 nåede BNP pr. indbygger op på hele 140 pct. af EU-gennemsnittet. I 2008 ramte den internationale krise den irske økonomi, og der opleves i øjeblikket stigende arbejdsløshed og negative vækstrater. 

Inflationsraten var stigende under den keltiske tiger, som den irske økonomi i boom-årene blev kaldt, og lå på omkring 5 pct. i 2008. Den forventes dog at stagnere over de næste år eller i bedste fald stige meget svagt indtil 2011. De seneste 10 år har arbejdsløsheden samtidig været historisk lav, men den er også med den dårlige irske økonomi kraftigt stigende som følge af den finansielle krise. Arbejdsløsheden lå således i slutningen af 2009 på omkring 12 %, hvilket er en stigning på 7,6 procentpoint fra 2006. Arbejdsløsheden må forventes at stige yderligere i løbet af 2010. 

Irland har før draget stor nytte af støtten fra EU's strukturfonde, som har været en bidragende faktor til den økonomiske fremgang. Den generelle støtte har dog siden 2000 været faldende. Landbrugsstøtten er forblevet på nogenlunde samme niveau, hvorfor det irske landbrug fortsat er stærkt afhængigt af tilskud ydet i medfør af EU’s fælles landbrugspolitik. 

Danmark eksporterede i 2008 for 7 mia. kr. til Irland; de største varegrupper var olie og naturgas, fødevareingredienser, kemikalier og farmaceutiske produkter. Danmarks import fra Irland var i 2008 på 5,4 mia. kr.; de vigtigste varegrupper var kemikalier, farmaceutiske produkter, software, maskiner samt komponenter til elektroniske apparater. Dette har betydet, at Danmarks samhandel med Irland i 2008 gav et overskud på 1,6 mia. kr. "

Spørgsmålet er nu, ville de enkelte lande kunne klare sig selv uden EU støtten, hvad vil der ske med de lande hvis vi fjerner EU støtten, ville de stadig kunne bevare en lav skat, eller ville deres økonomi falde sammen som et korthus?

kilder: http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/LandefaktaEuropa/LandefaktaIrland

http://www.ambwarszawa.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/MarkedsmulighederPolen/Strukturfonde/

"

Kilde: