EU presser lønninger i bund. Der er ingen sikre danske job i EU.

Vi der kan huske - Husker SR regeringens, og de EU fundamentalistiske partiers skræmmekampagne mod ikke at stemme Ja til EF og EU fordi det ville...

Isabella Balkert,

23/11/2009


Vi der kan huske - Husker SR regeringens, og de EU fundamentalistiske partiers skræmmekampagne mod ikke at stemme Ja til EF og EU fordi det ville betyde at vi mistede job til EU, men i EU er det gået stik modsat.

Lad os se på hvad den ublu konkurrence polske kolonnearbejdere bliver skurebrækkere med. Tyske arbejdere får mindre i løn end danske slagteriarbejdere, men det er intet imod hvor lidt man tillader sig at betale polske slageriarbejdere, der endog medbringer deres eget værktøj.

Hvis man betænker at danske slagtere er et spejl på fremtiden for alle brancer, så kommer EU til at betyde ruin og arbejdsløshed for den danske arbejder. Hvordan kan S og SF så gå ind for EU, hvis de påstår at de er arbejderpartier?

Allerede nu ødelægger polske bygningsarbejdere muligheden for at danske bygningsarbejdere kan komme i arbejde og fagforbundene anbefaler nu fyringer af danske slagteriarbejdere, i håb om at skabe sikre job for de tiloversblevne, men der er ingen sikre job i EU.

Arbejdsgiverne trives ved underbetalte arbejdere fra Østeuropa, og mens vi i Danmark bliver fattigere og fattigere, så bliver arbejdsgiverne rigere og rigere, hvis de bor i Tyskland, eller hvis de har flyttet deres produktion til Østeuropa, hvor det er så meget nemmere at udnytte østeuropæiske arbejdere direkte.

Desuden garanterer Arbejdskraftens frie bevægelighed, at Danmark kan invaderes af billig arbejdskraft der til hver en tid kan stjæle arbejdernes job, gennem lavere lønninger og vi har kun set toppen af isbjerget som det er nu. Fakta er at færre svin slagtes i Danmark nu, end tidligere, og det kan kun blive værre.

Det betyder at millioner af slagtesvin og smågrise vil tage turen i de berygtede svinetransporter, fra Danmark til Tyskland, fordi tyskerne betaler den pris for grisene der gør at det kan betale sig at sælge og køre svinene til Tyskland – Og det kan det ikke mindst fordi tyskerne groft underbetaler de polske kolonnearbejdere, fordi de tyske slagterier er uorganiserede og uden mindsteløn.

Til gengæld hedder det så nu, at danskerne er dovne, dumme og uden visioner.

Man påstår at de tyske rammebetingelser skaber bedre produktionsbetingelser, men for hvem? Det kan næppe være de tyske arbejdere eller de polske kolonnearbejdere man tænker på og således går vi langsomt og sikkert tilbage til tider hvor det var selvfølgeligt at underbetale og misbruge arbejdere, der ødelagde deres helbred under dårlige arbejdsbetingelser.

Og sådan er og bliver det i EU, som så mange Socialdemokrater og SF’er har stemt Ja til, på opfordring fra Socialdemokratiet og SF.

En fastansat slagteriarbejder i Tyskland tjener 22.065 kroner om måneden for en 38 timers arbejdsuge. En kolonnearbejder – eller en vikar – tjener typisk 7.260 kroner. For en 45 timers arbejdsuge, men der er eksempler på vikarer i det østlige Tyskland, der har fået 51 kroner i timen (6,80 euro), ligesom der også findes illegale arbejdere, som har gået for cirka 22 kroner i timen (tre euro).

Men for de lønninger kan vi hverken leve for eller betale til vores sociale sikkerhedsnet.

Her hjælper udstationeringsdirektivet eller Vikardirektivet ikke. Når der ikke findes en mindsteløn, eller reglerne i EU-direktiverne reelt sat ud af kraft. Og det vil de være i alle de brancer hvor man påtager sig et arbejde efter hvor et andet land giver et tilbud, og alle bygnings, vej eller konstruktionsarbejder skal i udbud efter EU reglerne.

De danske svineopdrættere gør sig blinde for, at hvis der ikke er en mindsteløn, så er der arbejdere fra Østeuropa der er villige til at påtage sig hvad som helst. Så er der ingen solidaritet med de danske slagterier og slagteriarbejdere der behandler deres arbejdere bedre end tyskerne gør og giver den en ordentlig løn for det.

Hvad det i sidste ende kan betyde for stadig flere arbejdsløse slageriarbejdere, bygnings, vej og konstruktionsarbejdere og hvad det vil betyde for vores samfunds evne til at bibeholde det danske velfærdsssystem det kan man så begynde at gyse over, hvis man kan tænke sig om.

Det er tyskerne der styrer igen. De bruger Østeuropæiske arbejderes som skruebrækkere og ødelægger dansk slagerivirksomehed og det er reelt også dem der styrer og regerer i EU.

Kilde: