EU og EUROEN

Lørdag 1

Ikke angivet Ikke angivet,

05/10/2011

Lørdag 1. oktober offentliggjorde den østrigske avis "Die Presse" gulluptal om befolkningens syn på EU og Euroen. - Spørgsmålene var:

Har Østrig profiteret på Euroen eller ikke:

Ja 37% - Nej 48%

Skal EU have direkte indflydelse hos de enkelte medlemsstater på:

BUDGETTET:

Ja 33% - Nej 58%

SKATTEPOLITIKEN.

Ja 32% - Nej 60%

LØNFORHANDLINGERNE.

Ja 25% - Nej 66%

PENSIONSREGULERINGEN:

Ja 28% - Nej 64% 

Er "Europas Forenede Stater" en passende fremtidig EU-model:

Ja 30% - Nej 64%

Resultatet er folks bedømmelse af regeringens vedtagelse af det enorme tillæg til Euro-hjælpepakken, som nu kommer til at koste hver østrisk skatteborger kr. 75.000.- (Euro 10.000.-)

Det er ved at gå op for flere og flere europæer, at politikernes overførspolitik og den deraf

følgende gældsunion er det rene makværk. Man lovede borgerne, at Euroen ville blive en solid valuta på lige fod med D-marken og den østrigske Shilling. Begrundelsen var netop at den Europæiske Centralbank aldrig ville trykke pengesedler for at finansiere en statsgæld. Denne garanti er forladt, og det står mere or mere klart, at fremtidige generationer vil mene, at de EU-skeptiske - og EU-modstanderne - var de mest demokratiske og dermed bedste europæer.

Den igangsatte "redning" af Euroen er et politisk utopia. Den der stadig tror på EU er enten håbløs romantiker eller græsk finansminister.

Efter hvad vi nu har set er tillid til EUs politiske management lige så fornuftig, som at overlade sin

opsparede kapital til forvaltning af Stein Bagger eller Bernie Madoff.

Europæisk enighed fremmes ikke af kontraktbrud og gigantiske overførsler af skatteborgeres midler. De fortvivlede forsøg på at tvinge de stabilitetsorienterede nordeuropæer til at hæfte for de økonomisk letsindige sydeuropæer, vil ikke betyde enighed, men snarere uenighed og splid. Hos de første fordi man ikke til stadighed vil betale, og hos de sidste fordi man ikke vil akceptere en komplet umyndiggørelse. Det bidrager bestemt ikke til "Fredsprojektet Europa".

I marts 2010 udtalte Angela Merkel: "En god europæer er den, som efterlever de europæiske kontrakter og således hjælper med, at stabiliteten i Eurozonen ikke lider skade". En gang politisk sødsuppepladder - nu har hun jo selv helt opgivet enhver modstand mod gældsunionen.

Den sande demokratiske europæer er i dag den, som er imod alt EURO- og EU-makværket.

Christian Kjellerup Hansen

Kilde: