EU-hæren er out.

I 1940`erne var jeg formand for Dansk Nordisk Ungdomsforbund i Århus,der gik ind for en fællesnordisk hær,og der var da mange interne fohandlinger ...

Regner Reinhardt Møller,

07/02/2010

I 1940`erne var jeg formand for Dansk Nordisk Ungdomsforbund i Århus,der gik ind for en fællesnordisk hær,og der var da mange interne fohandlinger om disse problemer,Interesserne var forkellige.Sverige havde stadig deres neutralitetspolitik.Norge havde interesser vestpå og Danmark havde mest sydlige interresser.Derfor blev det et NATO,som gik efter en musketerløsning,een for alle og alle for een.
Sidst i 50`erne og først i 60`erne startede diskussionen om en Europa hær med fælles hoved kvarter,fælles uniformer og et fælles retssystem.D.V.S når tropperne
var afgivet til SU,hæren så var de udenfor det nationale retssystem.Det ville bl.a Danmark ikke
akceptere.På dette tidspunkt var der flere fortællinger om  ,hvordan chefer for de forskellige enheder i Korea havde misbrugt deres kommando til f.eks.at sætte andre nationaliteters
enheder ind i de værste kamphandlinger for at spare deres egne.Forslaget prægede også
Danmarks forhandlinger om optagelse i EF,dengang.
Det er håbløst at rejse dette problem nu,politisk i Danmark.Danske tropper kan afgives til
opgaver uden for Danmark,men det må ske under dansk kommando og dansk  militær-
retligt system.

Kilde: