ET TORTUR REDSKAB

Alle mine familie medlemmer, venner og bekende ved, hvor meget jeg er imod det muslimske tørklæde

Cherif Tomra Ayouty,

06/02/2010


Alle mine familie medlemmer, venner og bekende ved, hvor meget jeg er imod det muslimske tørklæde. Man kan så forestille sig, hvad jeg føler omkring burkaen. I den forbindelse vil jeg henvende mig til alle dem, som lever i Danmark og spekulerer på om de skalbruge en burka som påklædning i det offentlig, da jeg vil prøve at overtale dem imod sådan en beslutning uden, i første omgang, at gøre brug af religiøse argumenter, der støtter min forståelse, at hverken burkaen eller tørklædet er påbudt af Koranen. Disse kvinder kan man rede fra burkaen ved at indføre et total forbud mod den. Jeg vil også oprette en rednings ”hotline”, i lighed med den som bruges for dem der tænker på selvmord. Men jeg agter ikke at henvende mig til dem der allerede bruger burkaen, da disse blev immune for ethvert argument der taler imod dens brug, den dag de begyndt med at tag den på. Sådan er de, og jeg anbefaler dem, som arbejde med sagen, om at lade være med at spille deres tid ved at prøve at bruge den danske form for argumentation, hvor fornuften, rationale og logik er fundamentet, når man diskutere emnet med disse kvinder. Jeg hørte at burkaklædte kvinders antal iDanmark er mindre end et hundrede. Jeg hørte også at de fleste af dem er etniske danskere.

Uanset hvor mange de er eller hvor kommer de fra, vi er forpligtet til at gøre noget for at rede disse kvinder og deres efterkommer fra en mørke fremtid. En burkaklædt kvinde kommer ikke til at føre et normalt dansk liv og hendes børn vil med sikkerhed lide et eller andet social kompleks som voksende. Jeg tror ikke at disse kvinder repræsentere nogen fare endnu for vores danske værdier, men burkaen er det mest destruktive og undertrykkende redskab i menneskehedens historie. Ved brug af burka fjerner man praktisk talt kvinder,eller halvdelen af befolkningen, fra eksistensen. Burkaen kan ikke sammenlignes med tørklædet. Jeg betragter kvinder, der bruger burka, som nogen der går langt over stregen i lighed med dem der er ”hyper” i en eller andet sygdom, som f.ex. dem der overbruger internettet, hasardspil, sex, renlighed, alkohol, osv. Burkaen er et overforbrug af religiøsitet. Når mændene i et land bruger deres magt til at tving alle landets kvinder til at brug burka, som jeg kalder for et tortur redskab og en mobil fængsels celle, er dette en sag for menneske rettigheds kommissionen. Når en muslimsk mand i Danmark tvinger sin kone til at gå med burka, uanset om hun er oprindelig muslim eller konvertit, er det en sag for politiet og retten. Men når en kvinde, der er født og opvokset i danske frie omgivelser, med danske værdier og uddannelse vælger at gå med burka frivilligt, så er det en sag for en psykiatere.

Denne sygdom kender vi ikke ret meget til i Danmark og burde således begynder en dybtgående forskning på området. Dette er ikke en ”joke”,jeg ved hvad jeg taler om. Vi giver omsorg til alle der lider under et eller andet psykisk, fysisk eller socialt mangel. Burkaklædte kvinder falder ind under en sådan kategori og må ses på med medlidenhed, da de ikke er ondskabsfulde personer, men nogen der har brug for hjælp. Da vores danske værdier forskriver,at alle mennesker i nød skal redes, må vi yde alt det der skal til for at rede disse stakkels kvinder.

Alt det der ikke var accepteret af den store majoritet af befolkning som normal igamle dage, blev forbudt. At bære burkaen er ikke en normal adfærd i dagens Danmark. Den er generende og ildeset af en kæmpe del af befolkningen, selvom vi ikke viser vores ubehag ved at chikanere burkaklædte kvinder kvag vores typiske danskhed. Den tavs ubehag er bevist, da reaktionen i riget blev til et bredt ønske om at forbyde den. Det vil jeg gå med til, da et klart og utvetydig forbudt kan hindre flere kvinder fra at begynde at bruge burkaen om dette er frivilligt, eller hindre mændene i, at tvinge deres kone til at gå med burka. Men vi skal samtidig med indførelsen af forbuddet straks tage os af dem der allerede bruger burka frivilligt ved at behandle dem eller ved brug af en lovgivning i lighed med loven mod tvangsægteskaber o.l. hvis det er deres mænd som tvinger dem.

Sådan ser jeg på sagen fra en medicinal synsvinkel. Men jeg kan også præsentere sagen fra en synsvinkel der tager danske værdier som udgangspunkt og hvor sygdom e rikke taget i betragtning. Under alle omstændigheder accepterer jeg ikke, at en kvinde bærer burkaen af fri vilje. Hvis hun siger det, så er den kvinde ikke dansker og hører derfor ikke hjemme i Danmark, da hun med sin påklædning signalere at: Jeg vil ikke røre ved mænd eller vise dem noget af min krop fordi de er uciviliserede vilde dyr, der ikke kan styre deres seksuelle trang og kommer således til at skade mig. Jeg vil end ikke, at min husbond ser på min krop eller mit ansigt og vil bede en dommer om, at min mand skal straffes ved piskning, hvis han prøver at løfte sløret for at kigge på mig mens jeg sover selvom vi har levet sammen i tyve år og bragt fire børn til verden (dette er sket i Saudi Arabien for to måneder siden). Jeg vil ikke hjælpe en ikke-muslim,medmindre jeg er tvunget til det. Jeg sætter mig ved et separat bord i skolens og arbejdsstedets kantine. Jeg ønsker ikke at sidde sammen med mænd i en biograf, bus, tog eller til undervisning. Jeg vil ikke dyrke sports aktiviteter i nærvær af mænd. Jeg giver første prioritet til min religion blandt mine livs opgaver.

Jeg vil ikke have mænd som venner. Jeg vil ikke være alene i et lokale med en mand, som jeg er ikke gift med. Jeg bliver fornærmet, hvis der spises svinekød eller drikkes alkohol et sted, hvor jeg befinder mig. Jeg anerkender ikke og vil modarbejde kristendommen og jødedommen, da islam har erstattet alle andre religioner. Jeg vil udnytte og leve blandt kristne i et parallel samfund, uden at tage værtslandets skikke og værdier til mig. Alt dette kan ikke være mere udansk og derfor kan vi ikke acceptere personer med disse fjendtlige holdninger blandt os. Disse kvinder må føle sig frygtelig ensomme og isoleret her i Danmark og de vil gøre sig selv og os andre en kæmpetjeneste ved at flytte til Saudi Arabien, hvor de kan leve i harmoni med resten af samfundet. Vi må også se i øjnene at et burka forbud ikke betyder at de kvinder der holder op med at bære burka også har ændret deres uacceptable holdninger og skal derfor fortsat leve blandt os som en slags fjende, da vi gik imod deres overbevisninger. Her håber jeg så, at deres efterkommer bliver mere dansk end deres forældre var.

Uanset hvilken synsvinkel vi bruger for at se på burkaen, kan vi ikke glemme det fundamentale princip, at mennesket kommunikere ved at se på hinandens ansigtsudtryk. Kommunikation er basis for udvikling. En blind person er et stort handikap i samfundet og et samfund kan ikke fungere ordentligt, hvis alle mænd bliver blinde, da de ikke vil kunne se kvindernes ansigter under en samtale, hvis mændene overhovedet får lov til at tale med de burkaklædte kvinder som de ikke er i familie med. Det er også yderste forkert at vores børn bliver passet af en burkaklædt kvinde, selv om nogle burkaer giver mulighed forat se øjne, da øjne alene er ikke nok for et barn til at lære at kommunikere med omverden og udvikle sig normalt.

Kilde: