Et skattetryk på 80 pct. er underdrevet

Jeg har i dag en kommentar i Jyllands-Posten (JP) vedr

Lars Seier Christensen,

24/10/2012

Jeg har i dag en kommentar i Jyllands-Posten (JP) vedr. mine udtalelser på Fox News i forbindelse med min foredragstourne til forskellige campusses i USA. Årsagen er, at JP hævder, at mit estimat i Fox News på 80 pct. skattetryk er overdrevet (20/10).
Jeg skriver bl.a., at man vist skal være meget ivrig efter at finde fejl, hvis man ikke synes, at moms plus bilafgift på 180 pct. med rimelighed kan beskrives som 200 pct. for at forklare det til en udlænding i en kort meningsudveksling.
Faktisk er det underdrevet.
De nævnte tal fra bl. a. Cepos er i sig selv rigtige nok.
Og de viser jo også, at hvis man køber højt beskattede varer, så bliver skatten hurtigt højere end 80 pct.
En bil marginalbeskattes f. eks. med 84 pct. Cigaretter over 90 pct. Men JP's tal udgør ikke helheden for en dansk skatteyder, der lever i den virkelige verden, fordi der kommer mange andre skatter oveni. En normal vellønnet familie har et hus - men hvor i JP's regnestykke er ejendomsværdiskatten? Hvor er grundskatterne? Hvis man sparer op, skal man betale aktieindkomstskat, pensionsafkastbeskatning, kapitalindkomstbeskatning og så videre.
Den reale skat på opsparing, altså efter inflation, kan sagtens blive over 100 pct. i Danmark.
En normal familie betaler en medielicens for at se tv. Den skat eksisterer ikke i USA, hvor er den i regnskabet? Hvor er alle de andre "gebyrer" henne, som blot er skjulte skatter til staten? Jeg nævnte helt specifikt i Fox-udsendelsen, at jeg opfatter statens budgetunderskud som fremtidige skatter, der blot ikke er opkrævet endnu. Dette er et faktum, som øger skattetrykket med mindst 5 pct. for velstående borgere, der skal betale det.
Hvor optræder det i regnestykket?.

Dyrere danske varer
Og hvis man vil sætte sagen på spidsen, så er danske varer markant dyrere end i andre lande primært grundet høje skatter indeholdt i priserne. Hvor optræder de skjulte skatteomkostninger i regnestykket? I forvejen er marginalskatten i Danmark efter skattereformen næsten 70 pct., når man alene ser på indkomstskatter og gennemsnitlig afgift og moms. Læg dertil alt det ovenstående, og 80 pct. er en realitet for mange, når alt tælles med. Og alt skal naturligvis tælles med, selvom det gør ondt.
Hvis du altid kører på cykel og kun spiser gulerødder, så slipper du lidt billigere og selvfølgelig vil estimatet variere efter forbrug.
Om det er et par procent mere eller mindre ændrer intet ved, at sandheden er chokerende for en amerikansk tv-vært.
Det ville det også være for danskerne, hvis de vidste til fulde, hvor slemt det virkelig står til. 

Kilde: