Et skattesystem kun med ejendomsskat?

Uden at der skal gå studiekreds diskussion i det, så kunne jeg godt tænke mig at høre de kloge hoveders mening om et skattesystem der udelukkende e...

_slettet_bruger_3909 Ikke angivet,

30/10/2012

Uden at der skal gå studiekreds diskussion i det, så kunne jeg godt tænke mig at høre de kloge hoveders mening om et skattesystem der udelukkende er baseret på ejendomsskat (på jord).

Som liberal har jeg svært ved at forsvare skat i almindelighed indrevet ved vold. Værst er dog indkomst og selskabs skat, hvor staten/bureakratiet tilegner sig de værdier man gennem hårdt arbejde har skabt. Moms og afgifter skaber ligeledes forhindringer for det frie marked og derved en optimal allokering af ressourcer.

Det er både moralsk og økonomisk forkert.

Men medmindre man er anarkist må man acceptere et minimum af stat. Og rent praktisk egner anarkisme sig nok bedre som personlig moral end som samfundsstruktur.

Her er det jeg tænker at ejendomsskat på jord er nemmere at moralsk forsvare af flere grunde. Man kan med en hvis rette argumentere for at det ikke burde være mere lovligt at eje vores fælles jord end det ville være hvis jeg fik papir på at eje al luft over Sjælland. Det er så vidt jeg ved heller ikke muligt at eje et område i Øresund og opsætte afspærringer. Endnu har ingen forsøgt alvorligt at lægge krav på Månen men hvorfor egentlig ikke? Ejendomsret til jord er jo oprindeligt bare et spørgsmål om 'Jeg var her først' eller 'Fordi jeg siger det', sidstnævnte voldsargumentet.

Holdningen at jord ikke er en handelsvare på lige fod med andre er ikke ny. Adskillige af den moderne liberalisme og det moderne demokratis ideologer har skrevet om netop dette:

God gave the world in common to all mankind. Whenever, in any country, the proprietor ceases to be the improver, political economy has nothing to say in defense of landed property. When the "sacredness" of property is talked of, it should be remembered that any such sacredness does not belong in the same degree to landed property. - John Locke

“In my opinion, the least bad tax is the property tax on the unimproved value of land, the Henry George argument…” — Milton Friedman

“Men did not make the earth… It is the value of the improvement only, and not the earth itself, that is individual property… Every proprietor owes to the community a ground rent for the land which he holds.” — Thomas Paine

“Ground rents are a species of revenue which the owner, in many cases, enjoys without any care or attention of his own. Ground rents are, therefore, perhaps a species of revenue which can best bear to have a peculiar tax imposed upon them.” — Adam Smith

“For as labor cannot produce without the use of land, the denial of the equal right to use of land is necessarily the denial of the right of labor to its own produce.” — Henry George

Jeg mener det er relativt indlysende moralsk at vi må dele denne jords ressourcer og at det er amoralsk at monopolisere livsnødvendige ressourcer. Her vil nogen måske genkende den Grønne bevægelse, som da også oprindeligt er decentral, anti-autoritær og tilhænger af privat ejendom. Egentlig mener jeg ikke at de grønnes ide om skat på forurening er helt ved siden af, så længe formålet med skatten altså er at begrænse forureningen og ikke inddrive statsmidler.

Hvis vi accepterer argumentet om at skat på jord er at sammenligne med en slags jord-leje til nationen/regionens andre beboere, hvilken konsekvens ville dette så have på økonomien?

Uden indkomstskat, selskabsskat, afgifter og moms ville en sådan økonomi unægtelig tiltrække investeringer og skabe velstand.

Men hvor meget ville man kunne finansiere udelukkende ved beskatning af jord og ville samfundets struktur ændre sig markant? Her må økonomer og andre gerne træde til!

Kilde: