Et indskrænkende samfund.

Vi er godt på vej mod et samfund, hvor alle skal være sunde og følge Sundhedskommissionens anbefalinger

Lars Helleskov Engelbrektsen,

23/06/2010

Vi er godt på vej mod et samfund, hvor alle skal være sunde og følge Sundhedskommissionens anbefalinger. Et sådant samfund tenderer altid til at indsnævre normalitetsbegrebet og der skal altså ikke meget til før man falder udenfor det gode selskab. Alle totalitarismer er startet i det små og har haft som mål, at gradvist ensliggøre og disciplinere et samfunds borgere. Som liberale af sind skal vi være på vagt overfor kollektiviseringsstrategier. Vi bliver alle kørt en tur gennem kødhakkeren og kommer ud som af-individualiseret grå masse. Hvis vi ikke hævder os selv, vores eget liv og måde at leve og bruge det på, forsvinder mangfoldigheden.  

John Stuart Mill hævdede, at staten ikke skal lære den enkelte »pligterne mod sig selv«. Hvorfor ikke? Fordi man selv er mest interesseret i sit eget vel, sagde han.

Samfundet er interesseret i, at folk ikke drikker sig ihjel eller ryger sig samme vej, som er lige lukt i helvede. Og man ser da også politikere i rigelig grad appellere til samfundsinteressen, når de forsøger at indføre forebyggende tvangsforholdsregler. Mill henviste til, at det til syvende og sidst er din og min egen sag, om vi vil drikke os ihjel. Jeg kan tilføje: eller ryge eller æde sig ihjel.

Brændevinen er min egen, forudsat at jeg har købt den for mine retmæssigt erhvervede penge; min krop ligeledes; med begge dele har jeg altså lov at handle som jeg vil: i al fald såvidt det gælder at stå mine medborgere i almindelighed til regnskab, og jeg ikke har særlige forpligtelser overfor familie eller andre. Sådan var ræsonnementet fra den gamle tænker.

Offentlig indblanding i rent personlige sager vil sandsynligvis ske på urigtig måde.

I egentlig moralske sager (altså sager, der angår andre) kan den offentlige mening dømme sikkert, fordi de blot behøver at se sagerne fra offentlighedens synsvinkel, men i personlige sager skal man se dem fra en andens standpunkt. Det kan kun den enkelte selv.     

Kilde: