Et forslag som kan få langtidsledige tilbage i arbejdsmarkedet

En af de ting der faktisk virker i Danmark er vores fleksible arbejdsmarked

Philip Bergen,

05/02/2010


En af de ting der faktisk virker i Danmark er vores fleksible arbejdsmarked. Hvorfor ikke gøre det endnu mere fleksibelt og samtidig sætte beskæftigelsen i vejret?

Ultrafleksibel ansættelse

Ansættelse foregår på dagsbasis til en fastsat pris à f.eks. deltidsdagpengesatsen + 10% (~550 kr).
Ingen timeløn og ingen prøveperioder eller opsigelsesperioder. Bare en fast pris per dag. Om arbejdet tager en time eller op til otte timer er ligegyldigt. De arbejdsomme kan nå flere dagslønne per dag. Det er kun godt.

En simpel formular som denne:

------------------------------------------------------------------------------------
Arbejdsgiver mmddåå-xxyy: .....................
Arbejdstager mmddåå-xxyy: .....................

Uge (1-53): ...
Ugedage for udført arbejde:
Man: ... Tir: ... Ons: ... Tor: ... Fre: ... Lør: ... Søn: ...

Tilfredshed med udført arbejde (kun et kryds):
Ingen: ... Lav: ... Høj: ... Meget høj: ...

Underskrift arbejdsgiver: .....................
Underskrift arbejdstager: .....................

------------------------------------------------------------------------------------

Formularen udfyldes i to kopier (en til hver part, for at undgå svindel) og indsendes til Skat som sørger for at aflønne arbejdstager og trække arbejdsgiver. Det skal være muligt for alle at benytte sig af systemet. Også dem på dagpenge, sygedagpenge, førtidspension med videre skal kunne tage denne slags arbejde, de mister kompensation fra staten kun for de dage der bliver rapporteret og bliver ikke trukket ud af de programmer de er i. Man svarer skat af beløbet som man ellers ville.

Der skal være en positivliste for hvilken slags arbejde der må udføres på denne måde, så vi undgår at der falder mennesker ned fra fjerde sal i mislykkede forsøg på at pudse vinduer. Noget i retning af:
alt arbejde i hjemmet, havearbejde, kontorarbejde, budbringning, indkøb osv.

Der vil dukke private initiativer op som formidler de arbejdstagende. Medianen for de sidste to måneders tilfredshedsgrad vil være tilgængelig for arbejdsgiveren.

Kilde: