ESM bliver til virkelighed: Danmark støvsuges for 40 milliarder

Helle nævnte i slutningen af 2011 til DR; at hun havde forberedt Nationalbanken på at sende 40 mia

Joshua Dalgaard,

10. juli 2012

Helle nævnte i slutningen af 2011 til DR; at hun havde forberedt Nationalbanken på at sende 40 mia. af Danskernes penge til kriseramte lande i Sydeuropa gennem EU´s redningsfond, EFSF.

I disse dage tænker mange mennesker måske, at det er dejligt, at Danmark ikke er med i den kommende EURO-finansunion, men de-facto hæfter vi på samme måde for EU´s økonomiske gøren og laden, fordi vi gennem finanspagten og ESM hæfter solidarisk for EU´s kommende vækst- og redningspakker.

Så kære dansker hvis du tror, du har alt på det tørre med ikke at betale for de uansvarlige sydeuropæiske lande, så tro om igen! For i denne omgang er det ca. kr. 27.000 (ca. 3 mio) før skat af hver eneste arbejdsdygtige  danskers lomme, der skal betales til EU's redningsfond! Og det er bare denne ene gang. 

Det er et faktum at Danmark netto hvert år betaler 7 mia. ekstra for at være med i EU, men skal vi så for eksempel til at betale 40 mia. oveni hvert år, bliver EU fællesskabet ikke bare en lille byrde men en byrde der kan betyde væsentlig ændring i Danskernes rådighedsbeløb. Et cirka beløb på ca. kr. 2.200 om måneden, for arbejdsdygtige danskere, før skat er altså en væsentlig forringelse. Mon ikke Fattig Carina ville juble over sådan en sjat oveni hver måned?

Et nyt spørgsmål der rejser sig er så: Er 40 mia. nok når alle de andre økonomisk befængte lande kommer og tigger penge?

 

Man skal ikke kaste gode penge efter dårlige!

Hvis du som dansker ikke vil ende i denne økonomiske jammerdal, skal Danmark ud af EU NU! Der skal en folkeafstemning til og det er på høje tid, at nogen råber højt om EU's måde at håndtere gældskrisen i EU på. Der er jo noget der tyder på, at ovennævnte ordsprog ikke er nået ned til beslutningstagerne i Bruxelles. De er nemlig ydermere ved at få gennemført ESM – European Stability Mechanism – som i fremtiden kan kræve Danmark at indbetale et hvilket som helst beløb inden for 7 dage, der så kan kastes efter alle de dårlige penge, der allerede er sendt til Grækenland. Det er kun et spørgsmål om tid, før de næste lande med gæld oppe over begge ører stiller sig op i køen: Spanien, Portugal, Irland, Italien m.fl. og dem skal de jo også kunne kaste ”gode” penge efter.

At det er alment kendt, at man ikke skal kaste gode penge efter dårlige er der en grund til. Det vigtigste er nemlig ikke at blive ved med at holde noget sygt i live, men at stoppe op og overveje om det syge bliver helbredt af at kaste flere penge i sorte huller. Hvis man gør det, holder man verdensøkonomien kunstigt i live med den risiko at kollapset bliver større. Det svarer til, at kroppen tror, at en svulst vil blive kureret ved at sende frisk blod til den – sagen er bare den at kroppen, ligesom EU, vil blive mere og mere kræft-inficeret for til sidst at dø en uundgåelig død.

Spidserne i EU tænker slet ikke i de baner. Hvorfor ikke? De har et mål – Et forenet Europa. En superstat som USA med fælles love – fælles økonomi – fælles ALT.

Faktisk er krisen jo med til at samle os. Vi bliver solidariske og deler med de andre lande. Ja, alle de gode salgstaler er allerede blevet holdt af diverse europæiske regeringsledere med vores egen Helle Thorning-Schmidt i spidsen, som da hun f.eks. holdt tale i den amerikanske tænketank Center for American Progress i Washington, hvor hun bl.a. sagde:

"Det fundamentale mål for EU lige nu er at sikre, at den sociale markedsmodel, som kendetegner de europæiske lande, vil bestå," siger Helle Thorning-Schmidt og fortsætter: "Jeg mener, at modellen bygger på centrale værdier om solidaritet, sikkerhedsnet og lige muligheder, som er værd at kæmpe for. Det er den model, som gør Europa til noget særligt."

Hvor bliver folket af i denne proces? Hvilke rettigheder får vi som stat og som borgere? Det er her ESM bliver rigtig uhyggelig at se på, og nedenstående punkter bør få alle med almindelig dømmekraft til at gøre noget drastisk for at få vendt tingenes tilstand.

Læs herunder hvad ESM for eksempel indeholder af demokratidræbende punkter, der kan få selv Stalin og Mao til at blive lilla hovedet af misundelse.

            •           ESM kan til enhver tid kræve at medlemslandene inden for 7 dage                             sender et hvilket som helst beløb til ESM.

            •           ESM kan ikke retsforfølges.

            •           ESM kan retsforfølge medlemslandene.

            •           De i ESM ansatte kan ikke retsforfølges.

EU er ved at lave en pengestøvsuger, hvor de enkelte lande ikke selv er herrer over hvor meget der suges ud af deres kasser og heller ikke har nogen indflydelse derpå.

Nogle husker måske, da vi stemte om vi skulle med i EF i 1972. Sidenhen har vi haft 5 andre folkeafstemninger om EU. Sidste afstemning om Euroen i år 2000 blev et nej. Danmark har altså haft en tradition for at lade danskerne afgøre EU's rolle, men nu står det helt anderledes til, og demokratiske afstemninger er levn fra en svunden tid. Danmarks suverænitet er ikke blot udfordret men stort set udslettet. Nu bliver alt, fra EU-præsident til nye overordnede samarbejdstiltag, besluttet af en fåtallig magtelite. Væk er folkeafstemninger. Parolen: ”Folk stemmer jo bare nej alligevel, så det er for besværligt”, synes at være baggrunden for hastigt tiltrådte EU-love og forordninger uden folkelig opbakning. Her er det på sin plads at vi vågner op og kæmper imod.

Danmark er atter besat. Besat af EU og topledernes magtbegær. Der er brug for danske frihedskæmpere som tør tale Rom midt imod.

Vi skal ud af EU NU før det er for sent.