Erstat kontanthjælp med nul skat og papirarbejde for små virksomeder

I mange lande er virksomheder med en omsætning under et vist beløb helt eller næsten fritaget for at betale skat

Ikke angivet Ikke angivet,

04/01/2013

I mange lande er virksomheder med en omsætning under et vist beløb helt eller næsten fritaget for at betale skat. Er dette en løsning på problemet med de mange danskere på offentlig forsørgelse?

Lad disse personer skabe deres egne jobs i små personligt ejede enkeltmandsvirksomheder som helt slipper for skat, moms, regnskaber, blanketter og registreringer, så længe deres omsætning er tilpas lav. I hvert fald de første par år, så indgangsbarriererne til at stifte egen virksomhed er så lave som muligt. 

Målet med dette er at de af vores kontanthjælpsmodtagere som er i stand til at udføre et arbejde, men ikke kan finde sig et almindeligt job kan sælge hvad de end kan finde ud af i eget selvstændigt regi.

Det vil være en nem platform for nyuddannede at starte op på.

Det vil fremme initiativ og selvstændig virksomhed.

Det vil give resten af den arbejdende befolkning bedre mulighed for at købe billige serviceydelser.

Det vil aflaste staten for en enorm administration af overførselsindkomster og aktiveringsjob. 

Det vil tiltrække folk fra udlandet som vil starte en lille virksomhed op (ikke kun serviceydelser, men også projekter som i begyndelsen tjener meget få penge). Nogle af disse vil være dygtige og få succes, og nogle af disse succeser vil blive boende og på sigt betale skat.

Er det social dumping? Muligvis, men det er et liv på bistand også. Næsten enhver form for arbejde må være at foretrække fremfor offentlig forsørgelse. Og Danmark er meget langt fra at blive et land med nul respekt for det arbejdende folks rettigheder (måske lige pånær at nogle ville stige i løn ved at gå arbejdsløse), hvadenten de arbejder som nu eller under et system som her foreslås.

Vil der være ordentlige rammer for arbejdsvilkår og mulighed for strejker osv.? Nej, sikkert ikke så gode som i mange andre jobs, men på den anden side så kan bistandsklienter heller ikke strejke og selv selvstændige har deres egne fagforeninger.

Vil det være fair overfor dem som tjener flere penge og betaler halvdelen i skat? Nej, der vil sikkert være noget uenighed, men de 50% der ryger i skat kunne sættes ned på sigt. Det vil måske være nødvendigt med en form for glidende overgang så man ikke opnår en effekt hvor det bedre kan betale sig at tjene et lavt, skattefrit beløb end et højere som er skattepligtigt. Man bør også arbejde på at undgå en effekt hvor større virksomheder splittes op i mange små konsulentfirmaer for at spekulere i skattefritagelsen. Tekniske detaljer som disse må kunne løses af vores dygtige embedsmænd i skatte- eller beskæftigelsesministeriet.

Vil det kunne misbruges til at snyde i skat? Muligvis - et bud på en løsning kunne være et simpelt offentligt faktureringssystem (CSC kan nok levere for et par milliarder), som disse virksomheder bliver pålagt at bruge således at omsætning og type af arbejde kan kontrolleres.

Vil det nogensinde blive indført? Nej, ikke så længe vores politikere er en flok tøsedrenge der ikke tør debattere mere end et par procenter plus/minus her og der.

Kom ind i kampen, skriv for og imod denne ide! Det er konkret, det kan gennemføres uden at marginalisere eller tabe grupper af befolkningen på gulvet.

Hvad burde grænsen være for skattefri indkomst fremfor offentlig forsørgelse?

Kilde: