Erling Andersen - portræt af en pilrådden embedsmand

Ifølge Skattesagskommissionens tidsplan bliver den øverste chef for Skat København, Erling Andersen, afhørt i morgen den 13

Ikke angivet Ikke angivet,

12. december 2012

Ifølge Skattesagskommissionens tidsplan bliver den øverste chef for Skat København, Erling Andersen, afhørt i morgen den 13. december. Herunder følger et portræt:

Han melder sig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i 1975, er aktiv i foreningen de næste tre-fire år og bliver også formand. Erling Andersen er også opstillet til kommunalvalget i 1978 som ’ungdommens socialdemokratiske kandidat’, men bliver ikke valgt.

Han starter i Skat i 1976 og opnår efterhånden at blive fuldmægtig. Herefter bliver han i 1986 formand for fagforeningen Statsskatteforvaltningens Tjenestemandsorganisation, forkortet ST. Fagforeningen hedder i dag Dansk Told- og Skatteforbund.

I slutningen af 80’erne og starten af 90’erne kommer Erling Andersen i interviews og debatindlæg med adskillige udfald mod de borgerlige Schlüter-regeringer. Det kulminerer med bogen ”Told-skat-fusionen: misrøgt eller modernisering?”. Ingen forlag er interesserede i at udgive bogen, så Erling Andersen får sin egen fagforening ST til at bekoste udgivelsen.

I 1998 forlader han arbejdet som fagforeningsformand for at opnå et job som regionschef i Skat. Det vækker stor harme og frustration i Skat, hvor bl.a. regionschef Niels Strøm, Told & Skat Haderslev, den 17.01.1998 til Jyllands-Posten udtaler:

"Personligt mener jeg også, at man kan stille spørgsmål ved, om arbejdet som fagforeningsformand kvalificerer en tidligere fuldmægtig til at få direkte ind i en chefstol hos Told & Skat. En start som souschef ville være mere rimelig".

Alligevel godkendes Erling Andersen som regionschef i Randers. Han fortsætter trods de manglende kvalifikationer med at stige i graderne som områdedirektør for Told & Skat Østjylland og derefter som skattedirektør for Nordsjælland og København.

I 2008 står medarbejdere i skattevæsenet helt uhørt offentligt frem og fremlægger beviser for "talmagi" i Skat, der skal sikre overholdelse af måltal og bonus til cheferne. Chefarkitekten for denne talmagi er Erling Andersen, der selv får en stor bonus ud af manøvren.

Trods skandalen fortsætter han i sin stilling og bliver senere endda øverste direktør for Skat København.

Her bliver han landskendt efter at have truffet den afgørelse, der gør Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, ikke-skattepligtig i Danmark.

Afgørelsen bliver heftigt kritiseret af adskillige skatteeksperter.

Blandt mange andre udtaler tre skatteeksperter, at Skat København har begået fejl vedrørende opgørelsen af Stephen Kinnocks opholdsdage i Danmark. Deres udtalelser kan læses her og her.

Dernæst er der så tre andre skatteeksperter, der skarpt kritiserer, at Skat ændrer praksis midt under behandlingen af Kinnocks skattesag. Havde Skat holdt fast i den oprindelige praksis, var statsministerens mand blevet skattepligtig.

Trods den heftige kritik bliver Erling Andersen endnu engang forfremmet. Denne gang til en nøglepost i forbindelse med den ny struktur på skatteområdet. Erling Andersen er den regionale leder, der opnår den største forfremmelse, nemlig til central direktør for det vigtige område ”Indsats”.