Erik Helmerson: Vänstern har blivit medelklass

Godt set af denne DN-leder: Men så slog det mig

Ikke angivet Ikke angivet,

03/11/2015

Godt set af denne DN-leder:

Men så slog det mig. Virtanen har rätt. Men socialismen har inte dött. Den har bara bytt klass. Något medelklassigare än den svenska nyvänstern är svårt att tänka sig.

Den italienska marxisten Antonio Gramsci (1891–1937) tillskrivs teorin om att vänstern för att få makten måste genomföra ”den långa marschen genom institutionerna”. Detta togs på största allvar av 68-rörelsen. Marschen gick genom kanske framför allt kulturlivet och skol- och akademivärlden. Den blev till en klassresa. På sin nya plats har vänstern bytt prioriteringar, språk och inte sällan åsikter.

Det är därför traditionella arbetarklassideal – sköt dig, plugga ordentligt och skaffa ett bra jobb – kommit i skuggan av heltidssysselsättningen att kräva olika rättigheter och bli kränkt när de inte uppfylls automatiskt.