Er Tøger Seidenfadens motto blevet: ”Ich bin auch ein araber!”?

Det jødiske syndebuk  ritual (Leviticus 16) var tidligere en central del af  Yom Kippur ritualet hvor man lagde tydlig vægt på indrømmelser af synd...

Isabella Balkert,

04/03/2010

Det jødiske syndebuk  ritual (Leviticus 16) var tidligere en central del af  Yom Kippur ritualet hvor man lagde tydlig vægt på indrømmelser af synd med henblik på bodsgørelse og renselse.

Det Hebraiske ord for bodsgørelse, kipper, relaterer sig til kippurim/ afkrængende procedyrer og de etymologiske paralleller finder vi også i både de Arabiske lande og Babylon hvor Kuppuru, sjovt nok også betyder ”at rense sig”.

Tidligere var Kuppuru, som i så mange andre religioner, også udført med dyre eller menneske ofringer - Fordi man forestillede sig at blod ritualer fjernede syndens pletter, hvorfor man opnår en restaureret renhed  efter blodritualer.

Det er altså ældgamle opfattelser vi er oppe imod, når Islamiske fundamentalister i arabiske lande  forventer og forlanger bodsgørelser og undskyldninger fra Danske dagblade., for at have udført handlinger der er forbudte og forbundet med en syndsopfattelse, i følge Islam.

Det kan endog være en forklaring på at det føles så enestående rigtigt for fundamentalistiske muslimer, der stadig lever i muslimsk middelalderlig tankegang, at slå de vantro, der pletter islams dogmer, ihjel. Blodofringer og blod i rigelige mængder er åbenbart vejen frem til pletrensning for dem.

Yahweh såvel som Allah forlanger en ordnet renselse af definerede negative elementer. Før man kan stå renset  og unificerede sammen, og velsignet af Allah og Profeten Muhammed - Man glemmer bare i forbindelse med Muhammedkrisen - At danskerne ikke er en del af den arabiske menighed og at man overhovedet ikke behøver at føle sig generet af de vantro som man generelt overhovedet ikke indregner som en del af den Muslimske menighed, men det er hvad man har gjort i forbindelse med Muhammedtegningerne.

Pludselig er det vitalt og af afgørende betydning, at vi i Danmark, hvad enten vi er kristne, jøder eller ateister – Og på vores verdslige dagblade - Skal føle os som en del af den muslimske menighed, og underlægge os de ritualer der forbindes med renselse af synd blandt muslimer og i den muslimske menighed, selvom vi i det kristne/ateistiske Danmark ikke ligger vægt på at opfylde og bodsgøre i forhold til muslimske dogmer – På Islam og Muslimske betingelser -Hvilket selvfølgelig gør hele kravet om undskyldninger fra både jøder, kristne og verdslige dagblade, under trusler om ikke nærmere definerede reprimander og bøder, fuldkommen absurde.

Jeg vil derfor tillade mig at spørge omTøger Seidenfaden er blevet grebet af sin egen eventuelle forbindelse til Yom Kippur eller sit eventuelle slægtskab til Arabiske aner,  siden han finder det åbenlyst rigtigt at gå ind på de Muslimske forlangender om renselse gennem bodsgang med sin undskyldning, men faktum er at disse forlangender i forhold til andre dagblade, hvis redaktører stadig ikke har gået bodsgang og givet undskyldninger – Nu er blevet intensiveret. Man har vundet een, og derfor virker det nu endnu mere indlysende og forventeligt at resten af Europas redaktører går i hælene på Tøger Seidenfaden under parolen: – ”Ich bin auch en Araber!” – Og det på trods af at vi har fået at vide af ledende muslimske stemmer og Muslimer at vi vantro er for uintelligente til at sætte os ind i den muslimske tro.

Alt i alt er absurditeterne i forbindelse med kravet om undskyldninger fra alle Europas dagbladsredaktioner –  I voldsom vægst. På trods af det faktum at vi ikke underlægger os hverken andre folks eller vores egne statsreligioners dogmer i Danmark og resten af Europa som vi gjorde det engang. Vi forholder os til ytringsfriheden og hermed retten til at pege på det vi finder er absurditeter som f.eks. voldelige eller grådige aspekter i alle religioner  og besynderlige ritualer,  selvmordsbombere og omfattende pædofile overgreb i den katolske kirke. Også selvom dem vi peger på, føler sig provokeret af vores ytringsfrihed, fritænkere, ateister eller folk med humoristisk sans.

Tøger Seidenfaden har gjort os alle sammen, danskerne, dagbladene og især de muslimske lande og deres trosorganisationer en bjørnetjeneste gennem sit Yom Kippur/Kippurim  ritual og det er i den grad på tide at han undskylder sin uheldige og mildest talt uforståelige  bodsgang og optræden i London over for sammenslutningen af danske og europæiske dagblade - Og ikke mindst over for den del af den danske befolkning der ikke deler de ikke demokratiske muslimske organisationers krav om at vi alle skal opføre os som om vi er muslimer, og arabere og lever efter ældgamle dogmer og rituelle systemer, med en skuehandling, en øjentjenerydelse og en tom handling, man med til nød kan finde rimelig at udføre i forbindelse med et overtræt barn man ønsker skal falde til ro eller i søvn og ikke i forbindelse med advokater der benytter sig af muligheden for at indgive urimelige søgsmål som sagsturister med hemmelig adresse i London.

Vi kommer ikke demokratiske muslimer nærmere med tomme fraser og vi fremmer ikke dialogen eller forståelsen mellem to forskellige måder at tænke på - Ved at hykle os til fred. Med skuehandlinger og øjentjeneste ydelser der gør vi os til underdogs og hyklere.

Vi mister vores egen værdighed og stolthed når vi ikke stå ved det vi foretager os og især de undskyldninger der bør komme fra vores oprigtighed og fra hjertet.

 Med Tøger Seidenfadens bodsgang som repræsentant for en af Danmarks største aviser - Mister vi, kollektivt, vores selvrespekt sammen med de demokratiske muslimer der forsøger at afkrænge sig det pres de dagligt møder fra fundamentalistiske muslimer i Danmark og hele verden. Pres og undertrykkelse, en stor del af voes herboende muslimer  netop er flygtet fra, fra de Islamisk fundamentalistiske diktaturer.

http://kortlink.dk/7h8w

 

Kilde: