Er rygeloven i færd med at ødelægge sammenhængskraften i det danske samfund

Ny undersøgelse afslører de reaktioner, som rygeloven har skabt blandt landets 1,5 million rygere Hvad er konsekvensen af, at man med ét slag ma...

Ikke angivet Ikke angivet,

24/11/2009

Ny undersøgelse afslører de reaktioner, som rygeloven har skabt blandt landets 1,5 million rygere

Hvad er konsekvensen af, at man med ét slag marginaliserer en fjerdedel af en befolkning - og i samme ånd nedgør individerne i denne befolkningsgruppe ved at fremstille dem som utrendy, klamme, syge, uønskede, onde, ja ligefrem kriminelle?
En ny undersøgelse viser nogle reaktioner blandt rygerne; deres harme og vrede over
den ekstremt dårlige behandling, de føler, de har fået.

På vej mod fascisme
Om rygelov og forbud er første skridt på vejen mod en gradvis afskaffelse af demokratiet i Danmark er et åbent spørgsmål. Men overses kan det ikke, at respekten for det ellers så gode demokrati i dette land har nået et lavpunkt, hvor det må være på tide at spærre øjnene op.
En ny undersøgelse foretaget blandt Danmarks Rygerforenings medlemmer kaster lys over nogle af disse dimensioner, idet der for første gang er tale om en undersøgelse, hvis styrke er, at den er foretaget på rygernes præmisser.
Undersøgelsen viser nogle dystre tal: 40 procent mener nemlig, at vi er på vej mod fascisme, 33 % opfatter samfundet som manipulerende og 20 % opfatter det det som udemokratisk.
Tilsammen har altså i alt 93 procent af rygerne ikke de højeste tanker om demokratiet i Danmark i dag.

Opløsning af fællesskabet
Til disse tal knyttes adskillige personlige kommentarer, idet mange af de adspurgte skriftligt har tilkendegivet, hvad der rører sig blandt rygerne. Herunder ikke mindst den store forbløffelse over, at de flerårige "sundheds"-kampagner i den grad har formået at vække den indre fascist i en hel del medborgere, som derfor nærmest behandler rygere som en slags undermennesker. Og den opløsende virkning på samfundsfølelsen det har, når disse andre befolkningsgrupper pludselig begynder at optræde som selvbestaltede myndighedspersoner, kontrollører og politimænd med ret til at kanøfle rygerne.
Og i tilgift hertil gør deres fremturen "politisk korrekt" - fordi man fra officiel side nærmest tilskynder til denne diskriminerende adfærd. I godhedens og sundhedens navn.

Manipulation med statistik
Et andet kritikpunkt fra rygerne går især på utilfredshed med den iøjnefaldende lobbyisme, der synes at styre "sundheds"-slagets gang i beslutningsapparatet i Danmark. Herunder medicinalindustriens åbenlyse økonomiske interesser i hetzen mod rygerne.
Dertil skal lægges at mange af de adspurgte rygere er af den klare opfattelse, at sundhedsmyndighederne manipulerer med statistik samt forvrænger videnskabsbilledet.
Plus den lethed, hvormed alle disse organisationer ser ud til at få "deres sag" igennem de besluttende instanser.
Vidtrækkende beslutninger foretaget totalt hen over hovedet på landets halvanden million rygere, og dermed afstedkommende en kraftig begrænsning af rygernes liv og udfoldelse.
Kort sagt; udemokratiske tiltag og alvorlige indgreb i den personlige frihed.

22. november 2009,
Søren Højbjerg
Talsmand for Danmarks Rygerforening

Kilde: