Er politikerne af denne verden?

I skrivende stund tårner problemerne sig op over for Danmark

Poul V. Jensen,

26/11/2010

I skrivende stund tårner problemerne sig op over for Danmark. I de kommende 20 år bliver vi ikke bare ramt af en, men af hele fire alvorlige udfordringer, der potentielt kan lede landet i mod økonomisk ruin.

Den demografiske udvikling frem til 2040 medfører at antallet af ældre øges betragteligt, og antallet af arbejdsdygtige borgere falder tilsvarende. Det betyder alt andet lige, at færre skal forsørge flere. Sideløbende skrider de offentlige finanser, med voksende gæld som konsekvens. Ved udgangen af 2011 vil der være oparbejdet et underskud i størrelsen 230 Mia kr. En økonomisk belastning der skal forrentes og afdrages de følgende år.

Derudover oplever mange borgere ingen eller ringe effekt af de 67 milliarder der siden 2001 er blevet investeret i en bureaukratisk offentlig sektor. Vi oparbejder med andre ord en stor økonomisk dødvægt i samfundet, hvilket er et voldsomt spild af vores resurser.

Sidst men ikke mindst slæber vi stadig rundt på verdens højeste skattetryk, som i accelererende fart sender investeringer og arbejdspladser ud af landet. At Danmark står til den næst dårligste vækst i hele OECD området, burde således ikke komme bag nogen, men derimod give stof til eftertanke for de politikere, der leder vores land.

I den forbindelse er finansloven en oplagt mulighed for at adressere disse udfordringer, og man kunne med rimelighed forvente, at den rummer tiltag og reformer, der trækker os væk fra den kurs imod økonomisk ruin, som vi pt befinder os på.

Alligevel indeholder den 222 sider lange Finanslov for 2011, stort set ikke andet end effektløse små justeringer og tomme floskler. Uanset hvor meget VKO måtte insistere på det modsatte, er og bliver en blanding af Skattestigninger på 11 mia. og symbolpolitik, ikke noget der bidrager positivt til dansk økonomi. Det bedste bud på et initiativ i finansloven, der kan trække væksten op, er en sænkelse af hotelmomsen. Det kan virke meget besynderligt, grænsende til det komiske, at man ikke har andre og bedre ideer til at bringe økonomien på rette spor. Især når det i de sidste 3 år stort set har været umuligt at åbne Børsen, uden at reformforslagene fra diverse vismænd, økonomer og kommissioner har væltet ud af avisen. Læser politikerne overhovedet de samme aviser som vi andre? Er almindelig sund fornuft sat ud af kraft bag Christiansborgs tykke mure? 

Situationen på borgen minder i uhyggelig grad om tragedien på Titanic. Alt i mens den synkende danske økonomi er ved at drukne i verdens højeste skattetryk, offentligt bureaukrati og gæld, fester politikerne ubekymrede videre til lyden af symbolpolitik. Hvis Christiansborg får lov til at køre videre på denne måde, vil virksomhederne og de resursestærke inden længe, forlade Danmark i de sidste redningsbåde. De kommende generationer vil herefter blive efterladt i et land og en økonomi, der er kørt fuldstændig i sænk.

Derfor er der akut behov for at vi stopper festen og tvinger politikerne til at foretage de nødvendige reformer, inden det når så vidt.

Kilde: