Er Lidegaard en klima-svindler?

Skarpt indlæg af civilingeniør i JP: Energiminister Lidegaard gentog i TV Avisen 22/11, at energiaftalen og omstillingen til vind og biomasse »vi...

Claus Andersen,

28/11/2012

Skarpt indlæg af civilingeniør i JP:

Energiminister Lidegaard gentog i TV Avisen 22/11, at energiaftalen og omstillingen til vind og biomasse »vil spare os en masse penge til fossile brændsler i 2020«.

Han fortier bare, at udgifterne til vindmøller og biomasse er næsten fire gange højere end det, som vi sparer i udgifter til fossile brændsler.

Alene omstillingen fra kul og gas til vind og biomasse vil koste forbrugerne en merudgift på 5-6 mia. kr. i 2020 i forhold til 2010 plus ukendte milliardudgifter til indpasning af fluktuerende vindmøllestrøm i elforsyningen.

Det er sørgeligt, at journalisterne ikke stiller kritiske spørgsmål, når han påstår, at omstilling til ”grøn energi” er en gratis omgang, men blot, som journalisten i TV Avisen, optræder som mikrofonholdere.

Og andetsteds om alarmisterne og ukritiske medier:

... rædselsforudsigelser om op til fire graders opvarmning i dette århundrede forårsaget af stigende CO2-udledning – uden at bede om en forklaring på, hvorfor den globale middeltemperatur ifl. NOAA/NCDC så er faldet med 0,1 grad over de seneste 14 år trods periodens højeste CO2-udledning nogensinde.

Jeg har tidligere peget på, at selve fejlledet i klimamodellerne faktisk er større end selve forudsigelsen hvorfor man burde være meget mindre skråsikker:

Med et fejlled større end selve den forudsagte og forventede ændring, så burde det får alarmklokkerne hos enhver ydmyg videnskabsmand til at ringe. På trods af dette, så udformer man politik vha. klimamodellerne og ophøjer det til ægte videnskab.

Men selvfølgelig: med de nye rædselsforudsigelser, så bliver forudsigelsen endeligt større end selve fejlledet...