Er liberal virkelig et fyord?

Liberal er for nogen et grimt fyord i Danmark! Jeg har ikke tal på de gange hvor jeg hører sætningen – "Jeg stemmer SF på grund af deres menneskes...

Carsten Bo Thomsen,

14/09/2011

Liberal er for nogen et grimt fyord i Danmark!

Jeg har ikke tal på de gange hvor jeg hører sætningen – "Jeg stemmer SF på grund af deres menneskesyn." (I nogen tilfælde er det endda enhedslisten)

Hvorfor er det sådan at det at være liberal medfører at du ikke kan være socialt ansvarlig, men skal gå ind for den klassiske liberalisme, som fortolket af Thomas Hobbes. Dvs. i en form der medfører at regeringens vigtigste ansvar er at forsvare befolkningen fra ”de andres” grådighed.

Denne form for liberalisme har efter min mening ikke eksisteret i Danmark siden anden verdenskrig.

I dag er de fleste er enige om, at et samfund der samarbejder, og hjælper selv de svageste er et bedre samfund der skaber en større værdi for alle.

Det er på tide at vi får fokus på det at være liberal i dag ikke går ud på at sikre få "overmennesker" en økonomisk gevinst, men i stedet sikre, at alle har den størst mulige frihed til at skabe rammerne for deres eget liv og arbejde.

Jeg går ind for at vi skal hjælpe og støtte samfundets svageste på en intelligent måde, hvor vi sikrer at de mennesker der arbejder direkte med de ældre, syge og misbrugere ikke skal bruge deres tid på unødige arbejdsopgaver, men kan holde fokus på netop det område der har gjort at de har taget deres uddannelse.

Jeg går ind for et skattesystem der ikke undertrykker dygtighed, men giver et incitament til at skabe nye arbejdspladser.

Jeg går ind for at de stærke i samfundet skal hjælpe de svage ved at sikre en intelligent brugerbetaling på områder hvor det giver mening.

Jeg er stolt af at være liberal, og jeg har et brændende ønske om at den røde fløj vågner op fra den virkelighed der var i 1930’erne og begynder at få fokus på, at et bedre samfund bliver skabt af større frihed og ansvar.

Blot se på vores naboland Sverige, der formår at have et land hvor der er langt færre forbud, mindre skat og højere økonomisk vækst. Dette er endda opnået uden at gå på kompromis med hverken sundhedsvæsenet, uddannelse eller understøttelse til de svage.

Så vågn nu op - hverken Ø eller S-SF har en politik der er god for samfundet, da deres politik primært skader det økonomiske grundlag der danner baggrund for at vi kan hjælpe samfundets svageste.

Kilde: