Er landbruget kasseret.

 Hvad vil den borgelige regering Vog K med landbruget

mads schmidt eriksen,

14/04/2010


 Hvad vil den borgelige regering Vog K med landbruget.?
Der kommer den ene lov efter den anden og alt kun med det sigte, at der er udgifter forbundet med det.-Med den situation landbruget er i netop nu, skal der ikke meget til at læsset vælter.
Den nye landbrugspakke har ikke meget på sig, hvis ikke priserne vender til en opadstigende tendens. Omkostningerne  stiger og indtægterne falder eller er stillestående.
Hvad gavner det med en  jordpakke på 500000 hvis de drukner i  den negative drift.
Hele den kvælstofreduktion hører ikke hjemme i Danmark,  hvis ikke nabolandene gør det samme og det sker ikke
Det grøn vækst udspil er gift for landbruget  og koster i millioner og atter mio. af kroner.-De 19000 tons kvælstok(N) Regeringen vil have reduceret med er kun fremkommet, fordi Danmark altid skal være duksedreng og naturfolkene puster dem i nakken.-Nu reducerer de  de ton med 10000 t., så der foreløbig kun er 9 T.,indtil de finder ud af, om der er undtagelsesbestemmelser og det tager  et år og alt er ødelagt.
Der er tidligere kommet en udmelding af tidligere medlem af EU Niels Busk der siger, at der ikke er belæg for de skrappe reduktioner..
Hvad skal vi med en borgerlig regering da de nu kun vil ødelægge  landbruget totalt og det vil blive  sejpineri, så hvorfor ikke lade oppositionen til, for så gå¨ det da hurtigere

.

Kilde: