Er Englands Liberaldemokrater Retsforbundet i Danmark?

I England stormer Liberaldemokraterne frem

Hans-Christian Andersen,

26/04/2010

I England stormer Liberaldemokraterne frem.

En meningsmåling blandt befolkningen viser at Liberaldemokraterne på kort tid har fået en stigning på 12 procentpoint i forhold til forrige måling.

Det hele bliver vendt på hovedet.

Det politiske billede i England er blevet vendt på hovedet på meget kort tid, særligt efter en tv-transmitteret debat torsdag 20.april mellem premierminister Gordon Brown, de konservatives partileder David Cameron, og den liberaldemokratiske partileder, Nick Clegg. Liberaldemokraternes Nick Clegg, kom ud af denne debat som den store sejrherrer ved at tale til befolkningens forandringstrang.

Ligheden imellem Retsforbundet og Liberaldemokraterne er stor.

Ved en hurtig gennemgang af Liberaldemokraternes politiske program, er det iøjnefaldende hvor mange ligheder der er mellem dette og Retsforbundets. Dét område, hvor vi pt. har størst divergerende meninger er omkring, forholdet til EU. Hvor Retsforbundets officielle politik er, at vi er skeptiske overfor EU, går Liberaldemokraterne ”all in” overfor det europæiske samarbejde. Det er positivt at opleve, at der er så mange lighedspunkter mellem Retsforbundet og Liberaldemokraterne. De ønsker også retfærdige økonomiske reformer.

Følgende citat er oversat direkte fra Liberaldemokraternes hjemmeside:

Det er tid til forandring

Formålet med den Liberale aktion for landbeskatning og økonomiske reformer:

"At forbedre forståelsen af og støtte grundværdibeskatning blandt medlemmerne af Liberale Demokrater, at stimulere alle Liberale Demokrater til at fremme og føre kampagne for denne politik som led i et mere bæredygtigt og retfærdigt, ressourcebaseret økonomisk system, hvor ingen er gjort til slaver ved fattigdom, og at samarbejde med andre organer, både i og uden for Liberaldemokraternes parti, der deler disse mål. "

Det er tid til forandring. Retsforbundet skal i folketinget. Retsforbundet indleder et samarbejde med Liberaldemokraterne i England i forhold til den ”liberale aktion for landbeskatning”.