Er DF på Kamikaze Kurs?

Hvorfor giver DF køb på EU modstanden?På den ene side mener Morten Messerschmidt at EU og de politikker, man har forsøgt at føre ud i livet, har sl...

Isabella Balkert,

05/04/2016

Hvorfor giver DF køb på EU modstanden?

På den ene side mener Morten Messerschmidt at EU og de politikker, man har forsøgt at føre ud i livet, har slået fejl, men selvom han har beskæftiget sig med EU i et årti som frontfiguren for EU debatten for sit parti, og han gennem mere end fyldestgørende artikler i JP om EU, har været sit parties stemmesluger som frontfiguren i EU parlamentet, så er det som om han i den seneste tid har stukket piben ind når det gælder EU kritikken.

Meget overraskende flyttede MM sig fra Nigel Farage parti til de konservative. En flytning der skuffede mange EU modstandere og hans forsikringer om at han og dermed DF, fik mere magt i EU parlamentet, det har Danmark ikke mærket meget til. Hans skift til de Konservative og hans tilknytning til de engelske politikere, viste sig i stedet at gøre ham mindre kritisk over for EU og meddelelsen om at DF ikke længere ønskede at forlade EU, men at gøre EU mere spiseligt for Danskerne ved at forlange mere magt tilbage til Danmark har stort set slået fejl.

Mange EU modstandere mistede endegyldigt respekten for DF og DF vil givetvis få færre stemmer til det næste EU folketingsvalg, hvis EU modstanderne ikke ser et markant skift tilbage til EU modstand, som reelt har været årsagen til at EU modstanderne har stemt på DF.

Udmeldingen fra Morten Messerschmidt og DF's nye lokale EU talerør i Danmark, om at man håbede på at England blev i EU, var og er en stor skuffelse, der gjorde at man helt mistede respekten for DF.

EU modstanderne i Danmark følger meget ivrigt med i Brexit, som muligheden for at Danmark også har et håb om at forlade EU i et Danxit efter en folkeafstemning i lighed med den England vil afvikle 23 Juni. Og som gudskelov ligner en sejr til Brexit tilhængerne, det gør at Danmark og EU modstanderne nu desparat mangler et parti der vil give EU modstanden stemme i Danmark.

Sammenholder man det med den svigtende kamp for de svageste, det partiet har lovet op til folketingsvalget og den politik DF har ført, så vil DF givet miste endnu flere stemmer ved næste folketingsvalg, så Morten Messerschmidt der på grund af sin store valgsejr i forbindelse med EU Parlamentsvalget, vil finde ud af at han ikke kan sidde og tiljuble de danske EU tilhængere i EU parlamentet, når de som den jubeleuropæiske Morten Løkkegård, vender tilbage til EU parlamentet - Og samtidig bevare EU tilhængernes opbakning.

Hvis Morten Messerschmidt selv mener at han i al beskedenhed har leveret varen, så vil EU modstanderne givetvis mene at han er i færd med at fordærve varen.

Og han ville med sin punkterede EU modstandspolitik næppe kunne levere så mange stemmer fra danskerne, som han fik tidligere.

Det vil være hans efterkommere i EU, så længe der er et EU, der vil blive konfronteret med at DF har ændret sig fra at være EU modstandere til at være EU tilhængere, med den samme latterlige agenda som SF, der også tror at man kan påvirke EU.

Det kan man ikke. Det er ikke EU parlamentet der skriver EU lovene, det er EU kommissionen og Merkel og Juncker vil kæmpe til det sidste for at omskabe det tidligere frie Europa, repræsenteret af frie demokratiske lande til en flok nikkedukke lande, der er underlagt et tyrannisk EU, der med stadig større fart, er i færd med at udvikle sig til et supranationalt, Bilderbergsk, kapitalistisk mareridt, der afvikler de tidligere velfærdssamfund til fordel for et kapitalistisk styret mareridt.

Med Juncker i spidsen for den EU kommission der ikke kunne drømme om at forbyde den penge hvidvaskningsmaskine, han selv skabte i Luxembourg, der suger penge ud af Europa, sammen med bankkarteller og alle mulige andre fredsundergravende virksomheder, som våben industrien, der gennem hele EF/EU's historie, har solgt våben til alle de tyranstater, vesten og USA har været i krig med.

Hvis DF vil række ud efter statsministerposten ved fremtidige valg, så må der Pia Kjærsgaard boller på DF suppen igen, igen.

Så må man skærpe EU modstanden, være med i et krav om et Danxit og en efterfølgende rehabilitering af det danske velfærdssystem, og et tiltagende ansvar for de gamle igen, ellers kan DF gøre sig parat til, at være det parti danskerne vender ryggen til, ved de kommende valg.

Hvis Morten Messerschmidt ikke kan fatte det, så er det fordi han har mænget sig for meget med de overforkælede EU parlamentarikere i EU, uden at være i stand til at holde fast i sin tidligere EU modstander profil og årsagen til at han blev en stemmesluger ved EU parlamentsvalget.

Folket er ikke dumt, og det er dumt at undervurdere folket.

http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-04-03-der-kommer-en-tid-hvor-df-gaar-efter-den-oeverste-pris

Kilde: