Er der plads til et relanceret Retsforbund?

Retsforbundet begynder nu ar røre på sig igen og spørgsmålet er om der er plads til endnu et parti på midten af Dansk politik? Retsforbundet (E) e...

Christian Melgaard,

26/11/2012

Retsforbundet begynder nu ar røre på sig igen og spørgsmålet er om der er plads til endnu et parti på midten af Dansk politik?

Retsforbundet (E) er et "midterparti" med klare liberale og sociale træk. Partiets bærende ide er, at man har ret til at eje alt det man selv skaber, mens naturressourcer og i særdeleshed jord er et samfundsgode, som skal komme alle tilgode.

Analyser af partiets stemmeafgivning i Folketinget i 1970'erne placerer Retsforbundet lidt til højre for det Radikale Venstre (som også dengang støttede en socialdemokratisk regering), men til venstre for de borgerlige partier. Retsforbundet stemte ofte sammen Fremskridtspartiet imod love og indgreb, som blev betragtet som overflødige eller formynderiske.

Retsforbundet har ikke været opstillet som selvstændigt parti til Folketinget siden 1990 og har endnu ikke samlet underskrifter. Det er traditionelt en velvoksen opgave for små partier uden store organisatoriske muskler at få indsamlet og godkendt de krævede 20.000 underskrifter, men Retsforbundet sætter lid til, at indenrigsministeren vil åbne for at klare en del af benarbejdet digitalt.

Spørgsmålet er så om der er plads til og behov for endnu et parti i folketinget? Hvis man opsummerer partiets holdninger i hovedpunkterne 1) lavere skat på arbejde, 2) højere skat på fast ejendom, 3) mindre offentlig sektor og 4) mindre EU så burde der være gode chancer, men meget afhænger af organisatoriske forhold. Vil de formå at skabe en effektiv og moderne organisation med en tydelig kommunikation og vil de formå at tiltrække de rigtige mennesker - nogle der kan "sælge billletter"?

Det vil tiden vise, men jeg tror chancerne er gode.