Er der huller i økonomien i Fair Løsning 2020?

S-SF fortsætter med at benægte, at der skulle være et eneste økonomisk hul i "Fair Løsning 2020" I slutningen af juni 2011 fremkom Finansministerie...

Grosen Friis,

31/08/2011

S-SF fortsætter med at benægte, at der skulle være et eneste økonomisk hul i "Fair Løsning 2020"

I slutningen af juni 2011 fremkom Finansministeriet med en analyse af S-SF's "Fair Løsning 2020". Her peger analysen på flere huller og dermed manglende finansiering af planen. S og SF har dog siden pure benægtet, at der skulle være et eneste økonomisk hul i deres 2020-plan.

Skal økonomerne i Finansministeriet udskiftes?

Så vidt vides, så er analyser og beregninger, der er foretaget af Finansministeriet, meget troværdige og valide. Hvis ikke de var det, så kunne ingen regering jo regere landet, hverken en rød eller en blå regering. Det er jo endvidere heller ikke sådan, at Finansminister Claus Hjort Frederiksen selv kan skrive konklusionerne af en analyse af "Fair Løsning 2020" og efterfølgende lade som om, at det er Finansministeriet og dets økonomer og modeller, der har foretaget beregningerne.

Skulle rød blok vinde og Helle Thorning indtaget Statsministeriet, så spås det, at hun udpeger Henrik Sass Larsen som Finansminister. Her er det jo heller ikke sådan, at Henrik Sass Larsen straks efter sin indsættelse udskifter samtlige økonomer i Finansministeriet og bagefter ansætter nogle nye, der regner på en ny S-SF måde, der så kan få "Fair Løsning 2020" til at hænge sammen. Ministre skiftes ofte ud, med det gælder ikke embedsværket i samme grad.

Ingen beder S-SF om at belyse kritikken af "Fair Løsning 2020"

Det er forunderligt, at S-SF i pressen hele tiden kan slippe afsted med blot at 'afvise' kritikken af Fair Løsning 2020. Der er ingen i dagspressen, der stædigt og vedholdende beder S-SF om konkret at belyse de enkelte punkter i deres 2020 plan, hvor analyser fra eksempelvis Finansministeriet indikerer, at der er huller i økonomien.

Det kan betale sig at lægge pres på S-SF

Og det kan godt betale sig at lægge pres på S-SF, for det lykkedes jo til sidst for Venstre via deres kampagne 'Helle og Villy bag facaden' at få SF til at fremvise, hvorhenne betalingsringen skulle ligge i København samt hvor meget det ca. vil komme til at koste en lønmodtager at køre på arbejde hver dag i sin bil. Prisen lyder nu på ca. kr. 11.000 baseret på beregninger, der siger 220 arbejdsdage per år x 2 ture per dag (ud og hjem) x 25 kr. per tur.

Kan vi få 15 mia. kr. i statskassen ved at arbejde 12 minutter mere?

En af de væsentligste kritikpunkter fra Finansministeriets analyse af "Fair Løsning 2020", er, at det er meget tvivlsomt at S-SF bliver i stand til at skaffe 15 mia kr. ved at vi alle arbejder 12 minutter mere om dagen. S-SF ønsker at indgå i en forhandling med arbejdsmarkedets parter om at finde 15 mia. kr. ved at vi alle skal arbejde en time mere om ugen.

Man skal dog her være opmærksom på:

  • At det langt fra er alle lønmodtagere, der er medlem af en fagforening og hvis lønforhold er dækket af en overenskomst. Disse lønmodtagere er ikke repræsenteret af fagbevægelsen og kan derfor ikke indgå i forhandlingerne.
  • Spørgsmålet er så, om de lønmodtagere der er med i fagbevægelsen går med til, at de skal arbejde en time mere per uge (naturligvis mod økonomisk kompensaton) hvorimod dem der ikke er med i en fagforening fortsat kan nøjes med at arbejde 37 timer?
  • For at nå op på det ønskede proveneau kræver det endvidere, at de offentligt ansatte ikke samlet arbejder flere timer end de gør nu. Det betyder, at hvis antallet af medarbejdere i det offentlig er nogenlunde konstant, så kan de ikke også komme op på 38 timers arbejde per uge, for provenuet falder drastisk, hvis vi skal betale de offentligt ansatte for at arbejde en ekstra time mere. Så enten skal de offentligt ansatte fortsætte med at arbejde 37 timer per uge eller også skal de overbevises om, at de skal arbejde 1 time gratis per uge.

Så der er lagt op til, at det er de lønmodtagere der arbejder i den private sektor, og som er dækket af en overenskomst, der skal trække - hele - læsset. De privatansatte der ikke er medlem af en fagforening  og de offentligt ansatte slipper for at arbejde mere eller skal arbejde gratis.

Når så stor en andel af lønmodtagerne på arbejdsmarkedet ikke kan være med til at skaffe pengene til 12 minutter og hvis man fastholder målet om at nå 15 mia. kr. via trepartsforhandlinger, så viser Finansministeriets bereginger, at de lønmodtagere, der bliver omfattet af trepartsforhandlinger, ikke kun skal arbejde 1 time mere per uge, men skal op på ca. 2½ time per uge, hvilket på årsbasis svarer til tre ugers fuldtidsarbejde.

Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 185 af 18. maj 2011 hvor Finansministeren bedes vurdere Fair Løsning 2020 side 10-11

Hvis S, SF og Enhedslisten får flertal alene, hvad sker der så?

S-SF går til valg på:

  • at Efterlønnen skal bevares i sin nuværende form og
  • at den periode hvor man som ledig kan gå på dagpenge ikke sænkes til 2 år men fastholdes på de nuværende 4 år.

Hvis S, SF og Enhedslisten alene opnår 90 mandater, så har de også flertal alene og har mulighed for at holde de Radikale udenfor indflydelse. Så falder den aftale om reduktion af Efterlønnen og reduktion af dagpengeperioden til jorden, som de Radikale indgik med VKO i foråret og statskassen vil så ikke få gavn af de mulige besparelser på tilsvarende ca. 15 mia. kr.

Så er S-SF forpligtet på at skaffe 15 mia kr. for at skaffe balance i økonomien - hvordan?

  • Øge skatterne?
  • Gældsætte landet?
  • Foretage besparelser? Hvis ja - hvor?

S-SF klapper i deres hænder bag lukkede døre

Jeg tror dog, at når S og SF sidder bag lukkede døre og taler sammen, så klapper de i deres hænder over, at VKOR har fået lavet en aftale om en reform af Efterlønnen og dagpengene. For så slipper de for at lægge ryg til de upopulære med nødvendige reformer af dansk økonomi. Så kan de efter valget sige, at nu da andre har fundet 15 mia via en reform af Efterlønnen og dagpengene, ja så behøver de ikke jo ikke gå igang med trepartsforhandlingerne alligevel.

Kritikken af "Fair Løsning 2020" er berettiget

Så når en samlet blå blok kritiserer S-SF for, at der er alvorlige huller i finansieringen af deres planer, så er kritikken berettiget, og det undrer mig til stadighed, at pressen ikke tager kritikken op, og tilsvarende beder S-SF om svar på kritikken. Det kan ikke passe at S-SF fortsat kan slippe afsted med blot at 'afvise' kritikken og kalde den en 'skræmmekampagne'.

S-SF vil ikke svare på kritikken af Fair Løsning 2020! Dertil kommer at de i det hele taget slet ikke har svaret på hvordan Danmark kommer gennem krisen og hvordan vi gør Danmark til en vindernation.

Grosen Friis
Kastanielunden 67, Kvaglund
DK-6705 Esbjerg Ø
Medlem af Liberal Alliance i Esbjerg

Kilde: