Er den katolske kirke den største og bedst beskyttede internationale pædofilring?

D

Isabella Balkert,

19/03/2010

D. 18 Marts 2010 blev den omfattende pædofile skandale fra Tyskland dækket på News og den Katolske biskop blev i den forbindelse interviewet om hvordan han som biskop håndterer prædofili i de danske katolske kirker. Som det er hørt så ofte før, viser det sig at den danske biskop har valgt at feje pædofiliskandalerne i den danske katolske kirke ind under alterdugen,  som det har været praksis i den katolske kirke siden altid. Og spørgsmålet er selvfølgelig hvorfor man stadig finder at det er bedre at tie problemerne ihjel i den katolske kirke over hele verden?

Få dage forinden gik Ratzingers bror bodsgang for verdenspressen og indrømmede at han havde slået børn under sit virke i den selvsamme skole hvor så mange grove pædofile overgreb havde fundet sted i en årrække, men at han ikke selv havde misbrugt børn og heller ikke havde haft kendskab til pædofile overgreb, til trods for hans egen bror spillede en aktiv rolle i en pædofilsag i tyskland http://kortlink.dk/7kqt i den samme periode.

Det er også værd at huske på at Ratzinger, den nuværende pave, under sit besøg hos Georg Bush og I USA i April 2008, stedse var forfulgt af demonstranter der forlangte at Ratzinger forholdt sig til de utallige pædofile overgreb i den katolske kirke og at disse demonstrationer netop bundede i at Ratzinger havde og stadig har en fremtrædende rolle i håndteringen og undertrykkelsen af kendskabet til pædofile overgreb i den katolske kirke og at det især var på grund af hans dekret og trusler om exkommunikation af katolikker der lækkede oplysninger om pædofili i den katolske kirke – At den katolske kirke siden Pave Paul både har kendt til og gjort alt for at skjule pædofile overgreb og beskytte de pædofile præster frem for ofrene.

Is Joseph Ratzinger a Rat? - News/Documentary

http://kortlink.dk/7kqb

Som ”Head of the Congregation of the Faith” HCF – Sad Ratzinger, som Kardinal, som hovedansvarlig for at undersøge og tage affære, i forhold til de pædofile anklager, der på hans foranledning blev sendt til alle katolske kirkers ledere - Med en opfordring til at alle anklager om pædofili i den katolske kirke, blev sendt direkte til ham (Ratzinger), uden man involverede de offentlige myndigheder.

Et dekret biskoppen for den danske katolske kirke tydeligvis stadig overholder, og lyver omkring for åben skærm.

Vatican tries to keep pope from paedophile slurs
China National News
Sunday 14th March, 2010

http://kortlink.dk/7kqe

Ratzinger sad oprindeligt med hovedansvaret for ankagerne mod de pædofile præster - Men i stedet for at sørge for at der blev taget skridt til, at de offentlige myndigheder kunne stille de pædofile præster til ansvar for deres misbrug af børn - Sørgede Ratzinger for at pædofile præster, uden tiltale, eller før der blev en tiltale – Stiltigende blev fjernet og placeret uden for retsforfølgelse.

Det betød at de pædofile præster, der allerede havde misbrugt i hundredevis af børn - Kunne fortsætte deres misgerninger i sogne der ikke kendte til de pædofile anklager, netop fordi man flyttede disse præster fra det ene sogn til det andet, og i USA, fra den ene stat til den anden.

I visse tilfælde blev præsterne til sidst henvist til  øde egne af deres hjemland,  som præster i tredje verden eller under alle omstændigheder steder hvor kommunikationen og kontakten med resten af samfundet var under middel eller sognets medlemmer mere eller mindre isolerede fra omverdenen. En løsning der kun kunne gavne de pædofile præster og deres overgreb på uskyldige børn, for til sidst at ende i Vatikanet under Vatikanets beskyttelse.

Ratzingers hemmelige dekret til alle den katolske kirkes ledere, blev således skyld i at pædofili i dette århundrede, kunne nå, ikke alene epidemiske proportioner, men endemiske proportioner i den katolske kirke – Fordi praksis med at forbyde offentliggørelsen af katolske præsters overgreb mod børn, gennem Ratzinger og under Pave Paul - Blev normal procedure i den katolske kirke over hele verden.

Som Hitler Jugend vidste Ratzinger alt om den tyranniske effekt og at uddele og parere ordre og Ratzinger har været eminent til både at parere og give ordrer.

http://www.guardian.co.uk/world/2005/apr/20/catholicism.religion3

At Thomas Harder (På News) tilkendegiver at Ratzinger er lig med nye og bedre boller på suppen i den Katolske kirke, er derfor mere end bedrøveligt at høre på. Ratzinger siger det han har brug for at sige for at give udtryk for at han aldrig har vidst noget om de pædofile overgreb og at han nu vil rydde op i rådenskaben og så har han siden pave Paul været essentiel i årsagen til at der skulle gå så mange år før der overhovedet blev fokus på de pædofile overgreb i den katolske kirke.

http://kortlink.dk/7kqt

Og CBS news skriver næppe en artikel hvor man afslører at det hemmelige dokument fra Ratzinger er blevet afsløret hvis de ikke har noget at have det i http://kortlink.dk/cbsnews/563n og derfor er det også fuldkommen vanvittigt at man på News skal høre at sandheden om den omfattende pædofili i Tyskland kommer meget tæt på Ratzinger, når det i virkeligheden viser sig at Ratzinger er forfatter til et document der har lagt retningslinierne for hvordan alle katolske kirker i hele verden skulle forholde sig til pædofile anklager i deres kirker, og det var vitalt for Ratzinger at de pædofile overgreb ikke kunne spores tilbage til ham selv og hans bror.

http://jp2army.blogspot.com/

Lederen af supportgruppen for pædofile ofre SNAP (the Survivors Network of those Abused by Priests) udtaler at man har kendskab til at den katolske kirke har forsøgt at hemmeligholde misbrugs problematikken.

http://kortlink.dk/7kqh

SNAP har forgæves forsøgt at få et møde med Ratzinger, der imidlertid har foretrukket at henvise til alle påstande om den katolske kirkes  pædofile overgreb, som en medieskabt sensation, frem for at addressere anklagerne - Selv om en rapport fra den Katolske kirke, har opgjort at omkring 4,450 præster, mellem 1950 og 2002 har været tvunget til at tage stilling til vederhæftige anklager fra deres pædofile ofres repræsentanter.

Et andet udsagn kommer fra John Jay College of Criminal Justice, der i 1908 havde opgjort, at der alene i de sidste 50 år, har været 10.667 tilfælde af pædofile overgreb mod børn i den katolske kirke.

Patrick Wall, en tidligere katolsk munk, forfattede sammen med to tidligere præster, bogen: ” Sex, Priests and Secret Codes” – En bog der forsøger at afdække 2000 års sexuelle overgreb og Patric Wall udtaler at bogen indeholder dokumenter der afslører at Vatikanet har været vidende om, at pædofile overgreb har været en del af den katolske kirkes historie altid.

Bogen konkluderer således at de seneste pædofili skandaler i USA, Irland og England og resten af verden – Blot er endnu et kapitel i den katolske kirkes pædofile historie - Og at den virkelige konspiration i den katolske kirke ikke har noget med Da Vince Koden at gøre - Den egentlige konspiration har med forsøget på at skjule de pædofile præster i den Katolske kirke, fordi pædofili og misbrug af børn har været den katolske kirkes grundsten siden den Katolske kirke blev grundlagt.

http://kortlink.dk/guardian/563c

Jeg kunne selvfølgeig skrive endnu mere om den Katolske kirkes vanvittige gerninger, had mod kvinder etc., men jeg vil nøjes med at lægge links til førende aviser, der har omtalt Ratzinger og den katolske kirkes misbrug af  børn – Lige lige som jeg også lægger YOUTUBE Klip til dem der har tid og lyst til at se de dokumentar udsendelser, der i sin tid blev vist på BBC.

En efterfølgende artikel om Ratzingers tilhørsforhold til Opus Dei og Opus Dei’s voksende magt i både Italien og EU vil jeg fremlægge på et andet tidspunkt.

Omtalen af Ratzinger, i danske såvel som udenlandske aviser, samt det program der har belyst pædofili i den katolske kirke i Tyskland og Danmark, har åbenbart ikke fundet frem til alt det materiale der ligger til åben afbenyttelse på webben og som helt tydeligt viser at den biskoppen for den katolske kirke i Danmark, stadig forholder sig til Ratzingers dekret om at forholde sig til alle pædofile anklager og frem for alt forhindre pædofile præsters ofre i at gå til de rette myndigheder ved at oprette et råd der ikke nødvendigvis har nogen som helst psykologisk eller psykiatrisk kompetance til at hjælpe ofrene. Og hvor de katolske præster under alle omstændigheder aldrig nogen sinde får lov til at stå til ansvar for deres pædofile overgreb på børn og unge mennesker.

http://kortlink.dk/guardian/563a

I Danmark tilbyder den Katolske biskop de børn og unge der har været udsat for pædofile overgreb (katolsk?) advokat og socialrådgiver, frem for psykolog og politi. Hvilket reelt betyder at præsten måske bare forflyttes, eller fortsætter i sit embede uden at være blevet politianmeldt.

Story from BBC NEWS:
http://kortlink.dk/bbc/563b

Under alle omstændigheder er der ingen magt på jorden der vil kunne få mig til at kalde Ratzinger for Benedict, Malefic Maleficus synes så meget mere korrekt et navn for Ratzinger der allerede i mange munde, og med god grund synes jeg, omtales som "The Rat".


You Tube video: Sexcrimes and Vatican.

1ste del fortæller om hvordan Ratzinger og Vatikanet sørgede for at udstede et dekret der forlangte at den der omtaler pædofili og misbrug i den katolske kirke, vil blive straffet eller exkommunikeret fra den Katolske kirke – Og at alle anklager om pædofili skulle gå direkte til Rom med sine oplysninger - Hviket betød at kirken i realiteten forbød enhver der fik kendskab til pædofili, at gå til offentligheden. Der er også fokus på hvordan man har tilladt sig at misbruge alterdrengene og de små piger i den katolske menighed.

http://kortlink.dk/youtube/563f

2 del kommenterer at netop Pave Benedict som Joseph Ratzinger, var hovedmanden bag det pædofile Coverup – Og fakta omkring cirkulation af pædofile præster, til den ene kirke efter den anden, så de kunne fortsætte deres pædofile overgreb, uden at stå til ansvar for deres gerninger.

http://kortlink.dk/youtube/563d

3 del Nævner flere eksempler og går i detaljer med hvad der tidligere er nævn i de to andre videoer. Man konkluderer også at kirken på ingen måde har lært af sine misgerniner. At den Katolske kirke nægter at hjælpe sine ofre og dem derforsøger at afsløre pædofili i den katolske kirke. Og at man frit kører videre med sit pædofile ”program” i Brasilien, gennem, mod bedre vidende, at påstå at de pædofile præster er kureret for deres hang til børn.

http://kortlink.dk/youtube/563e

4 del fortæller om konsekvensen af Ratzingers pædofili dekret, og flere fortællinger fra voksne der foræller om børn der har været udsat for pædofili og hvad det har betydet for dem.

Desuden fortæller man nu om at de præster der tidligere ønskede at bremse pædofili i den katolske kirke, ikke længere ønsker at udtale sig, og at breve der opfordrer dem til at udtale sig, sendes tilbage uden at værre åbnet.

Paedophilia and Pederasty in Western Churches and Religious Organizations – News Report

http://kortlink.dk/7kqg

De pædofile præster skjuler sig i Vatikanet og er ydet beskyttelse af netop Ratzinger der på sin tur til USA, påstor at han ville gøre alt of at bremse pædofili i den Katolske kirke.

http://kortlink.dk/youtube/563s

http://www.africaresource.com/rasta/sesostris-the-great-the-egyptian-hercules/2484/

http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_sex_abuse_cases

Kilde: