Enighed om ny bankpakke 3.0 - Indskydergaranti på 750.000 kr. pr. kunde skal betales af bankerne

Aftalen betyder, at den gererelle statsgaranti, der i dag dækker danske banker og betyder, at ingen kunder taber penge i tilfælde af bankkrak, erst...

Ikke angivet Ikke angivet,

24/03/2010

Aftalen betyder, at den gererelle statsgaranti, der i dag dækker danske banker og betyder, at ingen kunder taber penge i tilfælde af bankkrak, erstattes af en indskydergaranti på 750.000 kr. pr. kunde.
Både ministeren, Socialdemokraterne og De radikale erklærede sig efter offentliggørelsen af den nye bankpakke tilfredse med, at der nu er skabt klarhed over de fremtidige forhold for banksektoren, som nu selv - og uden statens hjælp - kommer til at dække fremtidige tab i branchen gennem bidrag til Indskydergarantifonden.