En retfærdig politik, der kan løse Danmarks økonomiske problemer

Vil du gerne være ved muffen, så skal du gå efter et job med en god løn

Hans-Christian Andersen,

01/03/2010

Vil du gerne være ved muffen, så skal du gå efter et job med en god løn. Sådan har danskerne tænkt i mange år, og det har sådan set også været rigtigt nok. Men tiderne har ændret sig. De sidste 10 år er det ikke lønninger, der afgør, hvem der er ved muffen. Det er derimod formuen. Og formuen har ikke noget at gøre med, hvor lang en uddannelse, du har, om du er dygtig til dit job, eller hvor høj løn du får. I dag er der to muligheder for, at du er ved muffen: Enten har du arvet en stor pose penge – eller også ejede du fast ejendom for 10 år siden og har derfor en høj friværdi i dag. Sandsynligvis det sidste.

Politisk har den klassiske højre- og venstrefløj længe vævet rundt omkring midten. Vælgerskaren har nemlig ændret sig. De kan ikke længere alene deles op i højre og venstre. Der har indfundet sig en ny og endnu skarpere måde at dele vælgerne på: Ejerbolig før og ejerbolig efter 2000. Det politiske landskab er splittet horisontalt imellem dem, der havde en ejerbolig for 10 år siden, og dem der ikke havde en ejerbolig for 10 år siden. Den traditionelle måde at anskue politik på er forældet, og i forsøget på at fastholde vælgerne klynger partierne sig sammen om midten.

Men den politiske pærevælling har hverken formålet at styre Danmark uden om finanskrisen eller stabilisere boligmarkedet. Derfor er jeg med til at gennemføre det generationsskifte i Retsforbundet, som er nødvendigt for at få rejst partiet igen. Et parti, som har været i besiddelse af løsningen på mange af samfundets udfordringer i meget lang tid. Et parti, som altid har haft en fornuftig og fremadrettet løsning på specielt skattepolitikken. Alle skriger efter forandring og har svært ved at se, hvem der skal levere den. Her er vores bud.

Havde Retsforbundet haft indflydelse før 2000, havde vi styret uden om den krise, vi er i lige nu. Det erkender alle partier.

De siddende partier kan ikke lægge om til før-og-efter-2000-terminologien, for de er bundet af deres vælgere. Halvdelen af alle vælgere på begge sider af midten er ved muffen på grund af en høj friværdi. Derfor er det vigtigt, at Retsforbundet kommer i Folketinget. Alle vælgere i ’efter-2000-gruppen’ skal have en stemme og dermed genvinde de muligheder, de har mistet.

Retsforbundet har i hele partiets 90-årige eksistens haft et bud på et smart, simpelt, retfærdigt og billigt skattesystem som:

· sikrer et stabilt boligmarked

· er uden selvangivelser

· forhindrer flere finanskriser

· følger vismændenes anbefalinger og

· eliminerer sort arbejde.

Samfundet har milliarder og atter milliarder af kroner til gode. Sort arbejde alene koster samfundet 45 milliarder kroner om året. Et stabilt boligmarked, som forhindrer flere boligbobler, er svært at gøre op i penge, men vismændene er enige om, at boligstabilitet er vejen frem. En forenkling af vores skattesystem reducerer vores samlede udgifter til skatteadministration med rigtig mange milliarder kroner om året.

Først skal vi indføre en skat på fortjeneste på boligsalg som i Sverige. Det giver ikke mening, at man kan få skattefri gevinster ved investeringer i ejendomme, mens fx aktieafkast beskattes hårdt. En ejendomsinvestering er en passiv investering for samfundet, mens en investering i aktier er en aktiv investering. En forskel, der bør jævnes ud.

Derefter skal vi gradvist indføre en flad bruttoskat, som fjerner fradrag og mærkelige særregler. Ud med diskrimination, mistænkeliggørelse og reguleringer.

Derefter skal vi skrue ned for bruttoskatten og op for grundskylden, så vi får elimineret ejendomsspekulation, sort arbejde og faren for fremtidige finanskriser. Sættes indkomstskatten ned, frigøres vores produktion. Dermed vil Danmark helt af sig selv arbejde sig ud af krisen.

At finde penge lige nu og her kan vi gøre ved at indføre folkepension for dem, der har brug for det, fjerne efterlønsbegrebet og hæve pensionsalderen.

Vi har løsningen. Er Danmark klar til at modtage den?

Kilde: