En ny vision med EU - Et liberalt Europa

Inden vi udelukkende fortaber os i krisehåndtering, er det vigtigt, at vi ikke kommer til at acceptere nye præmisser for Europa med bind for øjnene...

Betina Strøm,

19/10/2011

Inden vi udelukkende fortaber os i krisehåndtering, er det vigtigt, at vi ikke kommer til at acceptere nye præmisser for Europa med bind for øjnene, uden vi samtidig er i stand til at svare på, hvad vi egentlig vil med EU. Det er min oplevelse, at EU debatten mangler en klar Liberal stemme - Derfor starter jeg en åben blog op, med invitation til alle ligesindede om at deltage, uanset partikulør. 

I bloggen, Liberate Europe, er hovedspørgsmålet - Hvad vil vi med EU?

http://liberateeurope.wordpress.com/2011/10/18/velkommen-til-liberate-europe/

EU har udviklet sig til en enorm bureaukratisk, centralistisk og hæmmende magtfaktor, som har svært ved at træffe beslutninger. I den nuværende krise er EU i højere grad en del af problemet end en del af løsningen.

EU er udemærket til at koordinere nogle områder på tværs af landene, men EU kan ikke skabe politiske visioner og EU fanges lige nu i et grundlæggende dilemma, som består i, at når man forsøger at holde fast i euroen, som er et politisk projekt, uden mulighed for at føre finanspolitik og udligning imellem regioner, så bliver man handlingslammet. Derfor er man tvunget til at indføre en slags EU - regering, som kan føre finanspolitik. Men i det øjeblik, at det sker, så afgiver staten suverænitet og selvbestemmelse, og Folketinget ender med at blive symbolsk, helt på niveau med Kongehuset.

Vi skal ikke blindt acceptere en EU-regering ind af bagdøren, under påskud af den nuværende økonomiske krise. Det kræver, at vi tør retænke EU og tør udfordre den eksisterende debat herhjemme og også meget gerne i hele Europa. Startskuddet på den gale vej er den såkaldte Euro Plus Pagt. Jeg opfordrer alle til at sætte sig grundigt ind i konsekvenserne af en Euroregering, inden man hopper på den stærkt farvede holdning om, at det er nødvendigt - og minder i samme åndedrag om, at bl.a. Sverige og Storbritanien meget fornuftigt holder sig uden for.

Jeg synes, at vi skal en 3. vej med EU. Vi skal en anden vej end de to modsatrettede tendenser, som vi ser i dansk politik i dag – På den ene side et JA, vi vil det hele, også hvis det betyder afgivelse af suverænitet, selvbestemmelse en fælles valuta, finans- og penge politik og som måske i sidste ende munder ud i et fælles finansministerium. Farvel Danmark. Og på den anden side NEJ – Vi skal ud af EU, stort set alt hvad der foregår i EU, er en centralistisk fejltagelse.

Jeg synes, at vi skal en helt 3. Vej, en liberal vej, en vej som jeg meget gerne vil debattere på denne blog. Så jeg håber meget, at mange vil være med og komme med input. Jeg har en retning nu inde i mit hovede, men med gode input fra engagerede meddebattører, kan det være, at retningen ændrer sig undervejs. Jeg synes, vi skal holde os helt ude af ØMU’en, da det er et politisk projekt der fejler i praksis, såfremt vi ikke fører fælles finanspoltik. Vi skal reducere bureaukrati, administration og samarbejde til det absolut mest relevante, og så gøre disse områder stærkere.

EU skal ikke være en central stat, men et samarbejde der primært fokuserer på de områder, hvor det giver oplagt mening; dvs. Samhandel i EU, eksempelvis versus Kina og USA , og sikkerheds og retspolitik, miljø mm.

Samtidig skal det bygge på et frivilligt og liberalt samarbejde, hvor man kan vælge at være med i nogle områder og fravælge andre. Organisatorisk skal det sandsynligvis retænkes.

Men det kræver, at vi tænker EU anderledes og tør udfordre de eksisterende præmisser som dialogen foregår på. Det er formålet med denne blog - Hele tiden at sætte fokus på debatten, at sikre at vi ikke bliver indfanget i fastlåste opfattelser af hvad EU er og kan blive. Det drejer sig både om målet med EU, om organiseringen, og om hvilke delementer det giver mening at være med i.

Spørgsmålet er så, om man bedst sikrer den retning indenfor eller udenfor EU samarbejdet, som det er i dag? Jeg synes under alle omstændigheder, at vi skal udfordre de eksisterende holdninger til EU, og sikre at det er de rette holdninger og visioner vi bringer ind i samarbejdet. Og jeg synes, at vi skal gøre det med i dyb respekt for den danske grundlov.

Eksempler på temaer, som jeg har planlagt at tage op i nærmeste fremtid;

- Europas styrke ligger i diversiteten og oplysningskulturen

- ØMU'ens begrænsninger, hvorfor euroen er en del af problemet, frem for en del af løsningen på den europæiske vækstkrise

- Statens suverænitet, og hvorfor EU skat og Euro regering er et farvel til Danmark

Er der noget, du har lyst til at vi tager op? Så sig endelig til og kom meget gerne med indlæg og kommentarer!

 Debatten er i gang under introteksten;

http://liberateeurope.wordpress.com/2011/10/18/velkommen-til-liberate-europe/

Kilde: