En ny tids adel?

I Helle Thorning & co

Slettet bruger,

17/05/2010

I Helle Thorning & co.'s projekt "fair løsning" indgår et del-element, der bør give i hvert fald veluddannede stof til eftertanke:
Helle og Villy vil reelt stavsbinde studerende (eller rettere kandidater fra højere læreanstalter), der - efter afsluttet eksamen - rejser udenlands for at arbejde.

Umiddelbart kan idéen forekomme fair nok: Thi hvorfor skal danske skatteydere betale uddannelsen for unge danskere, der viser deres taknemmelighed mod samfundet ved netop - umiddelbart efter eksamen - at prøve lykken i udlandet, hvor de i mange tilfælde kan tjene meget mere end i det fædreland, der har bekostet deres uddannelse?

Der foreligger et reelt problem, som vi næppe kan lovgive bort.

I den globaliserede verden, som vi må affinde os med, hvad enten vi hører til taberne eller til vindern, er der ved at opstå en ny overklasse, med for længst afdøde professor Jørgen Dichs ord en herskende klasse, en ny kosmopolitisk adel, der vil underlægge sig den ganske jord. Til denne nye internationale adel hører de titusinder af veluddannede (akademikere), der arbejder for internationale institutioner og multinationale koncerner. Mennesker, for hvem hele klodenr er ét arbejdsmarked - for eliten. I fremtiden vil titusinder af "nyadelige"  ikke længer tænke nationalt - ubi b ene, ibi patria - hvor du har det godt, dér er dit fædreland. Børn og unge, hvis forældre er ansat ved FN-institutioner, verdensbanken, EU, NATO etc., opdrages til at blive verdensborgere  - ligesom fortidens proletarer vil de være fædrelandsløse, dog på et højt materielt plan.

Verden(s  internationale institutioner) kan ikke fungere uden disse "fædrelandsløse".
Det problem, Helle Th. rejser, er først og fremmest spørgsmålet om, hvorvidt det er fair, at alle skal betale for de få privilegerede.

Der melder sig imidlertid også et andet og - på lang sigt - langt mere væsentligt spørgsmål:
Risikerer vi ikke - stadig på lang sigt - at netop denne nye adel, dvs. "eliten", eksperterne, finansverdenen, de anonyme magthaveres internationale netværk, sætter de klassiske demokratier ud af spillet?

Finanskrisen! Millioner af mennesker har lidt og lider stadig under den. Men vi er magtesløse. Vi er i den nye "adels" vold. 

Kilde: