En katastrofe at børn født i Danmark i 2. og 3. generation ikke kan dansk

I Aarhus taler tallene for sig selv

Jesper Ørsted,

27/01/2013

I Aarhus taler tallene for sig selv. I 2012 havde tre ud af fire af de ´tosprogede´ elever, et så ringe dansk, da de begyndte i skolen, at kommunen valgte et særligt skoletilbud til dem.

 Tallene fra Aarhus er ikke enestående. Den samme tendens ses overalt i de større byer.